Nya funktionen: Gata för gata – här är risken för översvämning värst på Hisingen

En ny kartfunktion från Göteborgs stad visar hur ditt kvarter på Hisingen kan påverkas vid ett skyfall. Det är Kretslopp och vatten som tagit fram kartan som visar var det kan bli översvämning när våldsamma regn slår till:
— Om fler vet hur de skulle påverkas kan de också förbereda sig, förklarar Jesper Persson, skyfallsexpert på Kretslopp och vatten.

Sommaren 2021 orsakade skyfallen stor förödelse i Tyskland, Nederländerna och Belgien med många döda. I Gävle svämmade avloppsvatten över gator, källare fylldes av vatten och samhällsviktiga funktioner slogs ut. I och med klimatförändringarna spås de extrema skyfallen bli ännu fler. En kommuns vanliga dagvatten- och avloppsystem kan ta hand om normalstora regn, men de är inte anpassade för skyfall, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

De påpekar att man som privatperson kan tänka på att inte förvara värdefulla saker just i källaren – särskilt om man bor i ett riskområde för översvämningar. Och äger man ett hus kan man exempelvis se till att dränera husgrunden väl, installera backventiler och ta bort löv från gatubrunnar där man bor. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skydda sitt hus, påpekar Kretslopp och Vatten.

Vill man hjälpa till att minska belastningen i sitt bostadsområde kan man till exempel leda takvatten till en trädgårdsdamm eller ut på gräsmattan, skaffa sig en regntunna och se till att man har så få hårda ytor som möjligt. Men man får inte göra ändringar så att vattnet leds in till grannens tomt.

Kartan visar förväntade maximala vattendjup

På kartan kan du se maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn. Kartan visar däremot inte exakt hur ett specifikt hus drabbas eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än beräkningen på den här kartan visar.

Exempel från kartan: Området närmast Björlanda kile i Norra Torslanda/Björlanda är ett riskområde för översvämningar vid skyfall. Foto: GÖTEBORGS STAD

Jesper Persson hos Kretslopp och Vatten betonar att den nya kartan är en beräkning av hur ett så kallat 100-års regn kan drabba Göteborg (ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år). Det kan såklart komma både mindre och större regn än så. Varför just siffran 100 används är för att det är den nivå nya byggnader ska klara enligt de riktlinjer som finns.

Det ska nu byggas ett antal skyfallsanläggningar i Göteborg, för att vatten från kraftiga skyfall ska kunna ledas undan från byggnader eller känslig mark, skriver kommunen. Det kan exempelvis handla om att sänka marken i en park så att vattnet samlas där. Eller anlägga en skateboardpark som fungerar som en damm vid skyfall. Kommunen har ansvar för att ta med skyfallsfrågan när staden utvecklas.

Ta dig till ”Skyfallskartan” här och utforska ditt område på Hisingen!

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: