Därför ska ”Däcket” bort från lekplatserna – nu byts klassikern ut

Exempel på den typ av gunga som nu byts ut, från Rambergsstaden. Obs! Denna gunga tillhör inte de som ska bytas ut.

Du har säkert gungat på den som barn, eller kanske gungat dina egna barn eller barnbarn på den. De klassiska gungorna där kedjor fästs vid ett bildäck har funnits på varje lekplats i decennier – men nu ska de bort!

Bytet börjar hos förskolorna när Göteborgs stads lokalförvaltningen i höst börja sista etappen i arbetet med att ersätta de gamla däckgungorna med nya gungsitsar. Bytet är ett led i målet om en så giftfri miljö som möjligt för barn och personal i förskolan, och förhoppningen är att så många förskolor som möjligt ska få sin gunga under hösten, berättar Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Ambitionen är att förskolemiljön ska vara så giftfri att människor och miljö inte påverkas negativt. De ämnen eller kemikalier som är prioriterade att få bort är de så kallade utfasningsämnena. I och med skärpta krav för produkter som innehåller PAH, polycykliska aromatiska kolväten, fattade lokalnämnden 2019 beslutet att ersätta äldre däckgungor med nya gungsitsar.
— Risken att använda däckgungor anses inte stor. Men i och med att de innehåller ämnen som är klassade som potentiellt cancerframkallande, så utesluter vi dem som en del i en giftfri miljö på förskolorna, säger markingenjör Freja Elmsjö på lokalförvaltningen som inventerat däckgungorna och projektlett utbytet.

Höga krav på säkerhets för barn och giftfria material

Bytet av däckgungorna försenades eftersom Göteborgs Stad noga har övervägt sitsarna utifrån sina höga krav på säkerhet för barn och giftfria material, berättar man i pressmeddelandet. Om inte ytterligare förseningar sker, är förhoppningen att monteringen ska ske under hösten.

De nya gungsitsarna har förskoleförvaltningen testat på ett antal förskolor, och utvärderingen från förskolorna visar att de fungerar väl. För mindre barn som inte sitter så stadigt på gungan än, finns ett alternativ som ger yngre barn mer stöd. De nya gungorna kommer att monteras av lokalförvaltningen under mitten av hösten.En del förskolor har valt att titta på annan lekutrustning för att helt ersätta gungor på sina förskolegårdar, till exempel balanslek på stubbar eller stockar, eller ett lekhus.

— Vi är glada att de nya gungorna snart är på plats. Förskoleförvaltningen arbetar aktivt och systematiskt för att minska miljögifterna i barnens vardag på förskolan. Vi gör miljömedvetna inköp och rensar bort lekmaterial som kan innehålla skadliga kemikalier, säger Tamara Tesanovic, verksamhetschef fastighet och säkerhet på förskoleförvaltningen.

Kontakta din lokala fastighetsägare, bostadsbolag och eller annan aktör som har lekplats för mer information om när de ska byta ut däck-gungorna på övriga lekplatser på Hisingen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: