Polisen: Föräldrar låter inte sina barn vittna och ger falska alibi ”Ljuger oss rakt upp i ansiktet”

Föräldrar som tar parti mot polisen, ger falskt alibi till sitt barn eller hindrar dem från att vittna – är problem som eskalerar enligt polisen:
— Det har blivit vanligare att föräldrar försvarar sitt barn som begått en kriminell handling till varje pris, även vid de tillfällen när det är uppenbart att de ljuger oss rakt upp i ansiktet., säger Yvonne Inge, gruppchef på Hisingspolisen i Göteborg.

Som förundersökningsledare och gruppchef på Hisingspolisen har Yvonne Inge daglig kontakt både med misstänkta ungdomsbrottslingar och brottsoffer. Men det är bland de anhöriga som polisens nya utmaning ofta finns – särskilt bland föräldrar till brottsmisstänkta:

— Exempel på reaktioner är föräldrar som lämnar falskt alibi. ”Mitt barn var hemma med mig hela kvällen igår, det är polisen som ljuger”. Under förhöret kan de säga till sitt barn att ej uttala sig, det händer att även försvarsadvokater säger det. Föräldrar börjar ifrågasätta vad vi har för bevis, ”visa bevisen först”, säger Yvonne Inge.

Föräldrar: ”Polisen hittar på detta”

Enligt henne har balansen skiftat från att föräldrar till brottsmisstänkta tidigare litade på polisen och ifrågasatte sitt barns beteende – till att man nu ofta ifrågasätter polisens motiv och bevis. Hon exemplifierar hur en vanlig reaktion bland föräldrar är i dag:

— Först måste jag säga att det naturligtvis är många föräldrar som gör ett fantastiskt jobb med sina barn, men de senaste åren har vi uppmärksammat ett beteende som inte är speciellt bra mot de barn vi kommer i kontakt med. 

— ”Mitt barn säger att hen inte har gjort någonting och det litar jag på, mitt barn skulle aldrig göra något sådant, polisen hittar på detta”, säger hon är en vanlig reaktion bland föräldrar vars barn misstänks för brott.

”Det är uppenbart att de ljuger oss rakt upp i ansiktet”


Hur ser du på den här problematiken i dag?
— Min uppfattning är att problematiken ökar, det har blivit vanligare att föräldrar försvarar sitt barn som begått en kriminell handling till varje pris, även vid de tillfällen när det är uppenbart att de ljuger oss rakt upp i ansiktet, säger Yvonne Inge.

Ett annat exempel är att både advokater och föräldrar i större utsträckning – enligt polisen – är med och försvårar brottsutredningar från att genomföras:

— Det är även målsägare och vittnens föräldrar som förbjuder sina barn att lämna utsaga, jag kan förstå att man i vissa fall är rädd för repressalier men inte i alla fall. Många gånger vill de unga själva medverka i polisutredningen, men får inte för sina föräldrar, säger Yvonne Inge.

”Hur ska barnet lära sig vad som är rätt och fel”

Men vilka problem uppstår när vuxenvärlden – men kanske framför allt föräldrar – tar barnets parti över polisens? Enligt Yvonne Inge handlar det framför allt om att det blir ett vakuum på förebilder för ungdomarna i fråga.

— Föräldrarna gör sitt barn en björntjänst, barnet kommer aldrig att kunna erkänna, för då gör man ju bort sina föräldrar!! I de fall föräldern säger ”du får stå för vad du gjort, men jag finns här och stöttar dig” går det oftast väldigt bra för barnet, detta är väldigt tydligt, säger hon.

Hur skall barnet lära sig vad som är rätt och fel om man inte får stå för det man gör och ta konsekvenserna av sitt handlande?

— Viktigt för barnet att vuxenvärlden, oavsett roll, har samma budskap och samarbetar med varandra. Visa att vi strävar mot samma mål, nämligen att barnen inte skall hamna i kriminalitet, utan det skall gå så bra som möjligt för dem i livet, säger Yvonne Inge.

— Föräldrar måste sätta gränser från början, det innebär ibland att man behöver vara obekväm och inte bara ”kompis”. Det är vi skyldiga våra barn.

Föräldrar som skuldbelägger samhället

Men det är inte bara polisen som kan få sig en skopa i dessa situationer, där barn och ungdomar är misstänkta för brott. Yvonne Inges upplevelse är att vissa föräldrar pekar finger åt flera håll.

— Vi ser inte att dessa problem är riktade bara mot polisen, det är vanligt att föräldrar skyller på att skolan och socialtjänsten. Att de inte heller gör vad de skall heller.

— Det underlättar om vi kan få föräldrar att medverka till ”samtycke” om sitt barn, vilket innebär att vi myndigheter kan samarbeta kring barnet, säger Hisingspolisens gruppchef Yvonne Inge.

Hon tycker det är synd att inte fler föräldrar ser farorna med att inte samarbeta med myndigheterna när deras barn misstänks för – eller blivit utsatta för – brott:

— Vi får försöka förklara så gott det går, men de som inte vill är svåra att nå. Tyvärr är det inte helt ovanligt att brottsoffer senare själva blir gärningsmän, säger Yvonne Inge.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: