Så kan stillastående trafik vara i fara – därför förbjuds vänstersvängen: ”Rökgaser från brand”

Vänstersvängen i höjd med Volvo Lundby ut på Lundbyleden har stängs av – trots att Trafikverkets ombyggnad av Eriksbergsmotet är på motsatt sida av korsningen. Orsaken: Om en brand utbryter i Lundbytunneln kan giftig brandrök pumpas åt det hållet…
— Är det stillastående kö i tunneln så innebär det att rök kommer blåsas mot bilarna som står framför branden snabbare än de hinner köra ut, säger Johanna Caspersson, analytiker hos Trafik Göteborg.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat ska en stor ombyggnad av Eriksbergsmotet längs Lundbyleden genomföras från hösten 2023. Den kommer innebära stor trafikpåverkan på centrala Hisingen under det kommande dryga året och tanken är bland annat att en rondell ska ersätta rödljusen i höjd med Volvo Lundby.

Från den 11 september och tills vidare stängdes vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum. Det innebär att trafikanter från området kring Ramberget och Volvos Campus i Lundby inte kan köra ner till Lundbyleden österut (mot Hisingsbron och centrum) för att trafiken ska minska mot Lundbyleden västerut då färre stopp vid rödljusen är tänkt att låta trafiken flyta på mot centrum utan stopp där trafik samlas från rödljusen mot och in i Lundbytunneln.

Trafiken från Herkulesgatan/Inlandsgatan ska nu i stället ledas om andra vägar, primärt mot Lindholmsmotet, nästa trafikmot vid Kvillestan (i höjd med Göteborgs moské och ”Ättestupan”), ett trafikmot som även det är hårt belastat i rusningstid.

Men hur minskar då trafiken i och till Lundbytunneln av att förbjuda trafik att svänga vänster mot centrum – som inte är samma håll som Lundbytunneln? Hos Trafik Göteborg, som är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Västtrafik och statliga Trafikverket menar man på att det är tiden som trafiken står stilla vid Lundbytunneln är det som man vill påverka:

— Anledningen till att vänstersvängen från Inlandsgatan ut på Lundbyleden stängts är för att öka trafiksäkerheten i Lundbytunneln. Det stämmer att det finns viss riks för ökade köer på det lokala vägnätet. För att upprätthålla brandsäkerheten i tunneln skulle alternativet till den stängda vänstersvängen vara att stänga Lundbytunneln, vilket skulle skapat ännu mer belastning på det lokala vägnätet, säger Johanna Caspersson, analytiker hos Trafik Göteborg.

Rökgaser från en brand skickas ut mot Eriksbergsmotet

Då vänstersvängen från Inlandsgatan tas bort kan man alltså förändra ”signaltiden i korsningen”. Då vänstersvängen tas bort kan gröntiden för trafiken på Lundbytunneln ökas och därmed också förbättra flödet ut från tunneln. Det är den stillastående trafiken som kan uppstå utanför Lundbytunneln – mellan Eriksbergsmotet och trafikljuset vid Inlandsgatan – som kan vara i fara om en brand uppstår.

— Om en brand utbryter i tunneln så startar fläktar i taket som gör att rökgaser från branden styrs och ventileras ut i färdriktningen. Är det stillastående kö i tunneln så innebär det att rök kommer blåsas mot bilarna som står framför branden snabbare än de hinner köra ut. Det är detta som gör att kösituationen påverkar brandsäkerheten, säger Caspersson.

Är stillastående trafik i tunneln per definition ett brandsäkerhetsproblem? 
— Stillastående trafik blir ett brandsäkerhetsproblem först när/om ett fordon fattar eld, säger Caspersson.

Trafikverket kommer nu att ha korsningen under bevakning för att se om det finns behov av att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att trafikanter fortsatt gör den nu förbjudna vänstersvängen från Inlandsgatan ut på Lundbyleden, riktning centrum.

Arbetet med Eriksbergsmotet ska enligt Trafikverket vara klart i slutet av 2024.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

Karta: Så byggs Eriksbergsmotet om under 2023-2024

Trafikverkets plan för ombyggnaden av Eriksbergsmotet, där en ny rondell strax norr om själva Lundbyleden ska ersätta den korsning med trafikljus som i dag finns där Inlandsgatan möter leden. Foto: TRAFIKVERKET

LÄS MER: