Nu slopas den hårt trafikerade korsningen – ska bli ny rondell: ” Fordonstrafiken leds om”

En stor ombyggnad av Eriksbergsmotet längs Lundbyleden kommer innebära stor trafikpåverkan på centrala Hisingen under det kommande dryga året. Tanken är bland annat att en rondell ska ersätta rödljusen i höjd med Volvo Lundby och på måndag kommer bilister att märka att vänstersvängen mot centrum försvunnit…

Från den 11 september och tills vidare stängs alltså vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum. Det innebär att trafikanter från området kring Ramberget och Volvos Campus i Lundby inte kan köra ner till Lundbyleden österut (mot Hisingsbron och centrum) för att trafiken ska minska mot Lundbyleden västerut då färre stopp vid rödljusen är tänkt att låta trafiken flyta på mot centrum utan stopp där trafik samlas från rödljusen mot och in i Lundbytunneln. Trafiken från Herkulesgatan/Inlandsgatan ska nu i stället ledas om andra vägar, primärt mot Lindholmsmotet, nästa trafikmot vid Kvillestan (i höjd med Göteborgs moské och ”Ättestupan”).

Enligt Trafik Göteborg är denna åtgärd till för att ”motverka köer i Lundbytunneln”.

I ett pressmeddelande berättar Trafik Göteborg att Eriksbergsmotet håller på att byggas om ”för att öka säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden”. I stort handlar det om att man ska bygga en ny rondell som ska ligga i anslutning till Eriksbergsmotet (se kartan nedan). Tanken är att det motet sedan ska kopplas ihop med Herkulesgatan, som i sin tur leder trafik både till och från området kring Ramberget men även Brämaregården/Kville.

Trafikverkets plan för ombyggnaden av Eriksbergsmotet, där en ny rondell strax norr om själva Lundbyleden ska ersätta den korsning med trafikljus som i dag finns där Inlandsgatan möter leden. Foto: TRAFIKVERKET

På detta sätt vill man ta bort det trafikljus som ligger på östra sidan av Lundbytunneln, just i höjd med Inlandsgatan (vid Tanka-macken där Herkulesgatan korsar Inlandsgatan). Det trafikljuset i korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden, utgör en olycksrisk samt stoppar upp trafikflödet, skriver Trafik Göteborg.

Totalt kommer det att byggas tre nya rondeller i området, två stycken på kommunala vägar vid och en större flerfilig på den del som staten står för. Även vägarna vid Eriksbergs Köpcentrum kommer att påverkas under byggtiden, samt de vägar och områden som ligger norr om Lundbyleden, alltså mellan Lundbytunneln, Volvo Campus Lundby och Ramberget.

Vänstersväng från Inlandsgatan stängs

När ombyggnationen av Eriksbergsmotet är klar – vilket väntas bli i slutet av 2024 – stängs alltså korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden permanent. Redan den 11 september i år måste dock vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum stängas för att motverka köer i Lundbytunneln. Fordonstrafiken leds om via Herkulesgatan och Lindholmsmotet.

Buss-, cykel- och gångtrafiken påverkas inte av stängningen.

Trafikljuset på Lundbyleden i höjd med Inlandsgatan nedanför Volvos Campus i Lundby ska ersättas med en rondell vid Eriksbergsmotet. Foto: HELAHISINGEN.SE

Förändringen innebär dock en ökad belastning av trafik till nästa mot vid Brämaregården/Kvillestan, nämligen Lindholmsmotet som redan i dag är hårt trafikerad i rusningstid, något HelaHisingen.se tidigare rapporterat om. Här passerar en stor del bilister och kollektivtrafikresenärer på väg till och från Lindholmen, Lindholmens utvecklingscentrum och andra delar av Norra Älvstranden. Dessa får räkna med ökad trafik i området under det kommande året när nästa trafikmot närmare Lundbytunneln alltså är under ombyggnad. Framöver ska även uppemot 30 000 nya boende och arbetande personer dessutom in i området, när Karlastaden står klar.

HelaHisingen.se söker ansvariga för ytterligare uppgifter om de planerade förändringarna kring Lundbyleden.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: