Så satsade Göteborg under pandemin – extra papperskorgar i alla stadsdelar

Badet i Jubileumsparken var öppet mellan vecka 28 och 33. Foto: Göteborgs stad.

Under våren och sommaren har Göteborgs stad genomfört extra insatser för att underlätta för människor att röra sig i stadens grönytor och allmänna platser under pandemin. Bland annat har man satsat på att få bort nedskräpningen och på att bygga fler grillplatser.
— Det är positivt att fler har valt att utforska stadens parker och grönområden i år vilket ställde högre krav på oss, säger Linda Nygren, direktör för park- och naturförvaltningen.

Utgångspunkterna för de insatser som gjorts var att minska trängseln, men kommunen har även arbetat för att öka trivseln i Göteborgs parker och naturområden. På Hisingen byggdes 49 picknickbord och 17 nya grillplatser i olika grönområden.

På Jubileumsbadet byggde man sittgrupper för små sällskap sär syftet var ett Covid-säkert ”parkhäng” för att kunna slappna av och ”äta mat från foodtrucks i närheten”, skriver kommunen i sin rapport.

Nedskräpningen minskade och färre klagomål på överfulla soptunnor

Göteborg har satsat på att bli en ”renare stad med fler mötesplatser” under pandemin, Olof Palmes Plats fräschas upp steg för steg och ska byggas om ännu mer framöver… Foto: Göteborgs stad.

Vidare utökades städ- och skötselinsatserna under våren, något som fick en positiv effekt. Antalet medborgare som hörde av sig om papperskorgar som inte blivit tömda eller gräsmattor som inte blivit klippta minskade med nästan 200 stycken den här sommaren jämfört med förra året.

— Vi kan nu konstatera att våra extra åtgärder som vi satte in fick bra effekt vilket är roligt att se, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden, i ett pressmeddelande.

230 ungdomar plockade skräp och rensade ogräs

Det här gjordes genom extra resurser i form av sommararjobbare: 230 gymnasieungdomar och niondeklassare anställdes. Bland annat jobbade de med att plocka skräp, klippa buskar, måla bänkar, rensa ogräs och sätta lökar.

”Ungdomarna satte 10 000 lökar, rensade elva ton ogräs och samlade in 600 kilo skräp och målade mer än 40 parkbänkar” skriver Göteborgs stad i rapporten.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Runt om i hela staden har det under pandemin placerats ut

 • 236 picknickbord
 • 61 parkbänkar
 • 39 grillplatser/grillpuckar
 • 38 hyrtoaletter
 • 22 urnor med blomsterplanteringar
 • Extra papperskorgar i alla stadsdelar

Fakta: På Hisingen har det placerats ut

 • 49 picknickbord
 • 18 parkbänkar
 • 17 grillplatser/grillpuckar
 • Hyrtoaletter (okänt antal)
 • Urnor med blomsterplanteringar (okänt antal)
 • Extra papperskorgar i alla stadsdelar