Så undersöker de hur Hisingens nya tunnel under Göta Älv ska kunna byggas

Lindholmsförbindelsen ska bli Göteborgs nya älvförbindelse. Planen är att spårvagnstunneln ska gå mellan Linnéplatsen och Lindholmen. Nu håller konsultföretaget COWI på att se hur den ska byggas.
— Vi har bland annat kartlagt natur- och kulturvärden i området och studerat spårvägslösningar som ska ge en bra och tillgänglig anläggning, säger Pär Sköld, projektledare för arbetet.

Nu påbörjas första etappen av den nya spårvägstunneln från Linnéplatsen via Stigbergstorget till Hisingen: Att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen. På sikt ska spårvägstunneln länka samman Brunnsbo – där Hisingens nya tågstation ska ligga – och Linnéplatsen.

Den så kallade Lindholmsförbindelsen är en del av Sverigeförhandlingen och Målbild Koll2035, som är Västra Götalandsregionens vision för hur man ska utveckla kollektivtrafiken i Göteborgsområdet.

— Det här är en saknad länk i en modern innerstadsring som krävs för ett mer hållbart Göteborg, säger Pär Sköld, COWIs projektledare för arbetet, i ett pressmeddelande.

Ska binda samman Hisingen med centrala Göteborg

Så här är det tänkte att den nya tunnelförbindelsen ska gå. Foto: Göteborgs stad Trafikkontoret.

Sedan det ursprungliga projektet med en linbana skenat iväg i kostnader och skrotats, har det stått klart att det blir en förbindelse mellan Hisingen och centrala Göteborg.

Efter att ha utrett flera förslag beslutades till slut att Lindholmsförbindelsen skulle byggas. Tunneln ska gå mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg. Samtidigt kommer det innebära att knutpunkten Linnéplatsen behöver byggas om.

— Vi har bland annat kartlagt natur- och kulturvärden i området och studerat spårvägslösningar som ska ge en bra och tillgänglig anläggning. Vi har också genomfört komplicerade geotekniska och bergtekniska undersökningar för att se exakt var berget finns under mark och vilken kvalitet det har. Det behöver vi veta för att kunna peka ut exakt var tunneln ska dras, säger Pär Sköld och fortsätter:

— Detta sker parallellt med framtagandet av nya detaljplaner för Lindholmsförbindelsen. Samordning krävs också med angränsande projekt såsom exploateringar utefter Dag Hammarskjöldsleden där nya bostäder motsvarande ett nytt Kungälv planeras. Det är oerhört viktigt att lösningen bidrar till att skapa en positiv, trygg och attraktiv bytespunkt vid Slottsskogens entré, säger Pär Sköld.

Planen är att tunneln ska vara färdig att tas i bruk 2035.

Konsultföretaget COWI går nu igenom den första etappen, att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen. Foto: COWI.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: