Bygget på Hisingen först ut – så ska Göteborg halvera klimatpåverkan

Nu testas ett pilotprojekt i Backa. Målet med att bygga nya lägenheter här ska vara att halvera klimatpåverkan.
— För att nå framgång i projektet tror vi att all kreativitet måste tas tillvara i alla led, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden byggutveckling till Vårt Göteborg.

Det kommunala bolaget Framtiden byggutveckling ska bygga nya lägenheter längs Litteraturgatan i Selma stad. Under det senaste året har de arbetat med att ta fram en klimatbudget med målet att halvera utsläppen av koldioxid.

Litteraturgatan är ett så kallat pilotprojekt för att se om det går att genomföra. Här ska 60 hyreslägenheter byggas med ett första spadtag nästa år och en planering av upphandlingen.

— Vi tittar nu på förutsättningarna för upphandlingen och i hur stor grad entreprenören ska kunna påverka. För att nå framgång i projektet tror vi att all kreativitet måste tas tillvara i alla led, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden byggutveckling, till Vårt Göteborg.

LÄS MER: Nu börjar bygget av hyresrätter – ovanpå fem våningar av P-hus

Livsstilen hos hyresgästerna påverkar – ”Kommer ge tydliga effekter”

Visionsbild över framtidens Litteraturgata. Foto: Göteborgs stad.

I projektet kommer man även att lyfta klimatpåverkan i driftsfasen, som bland annat innebär att livsstilen hos hyresgästerna ingår.

— Det är jättebra att vi tar oss an klimatutmaningen på det här sättet. Att jobba med frågan kommer ge tydliga effekter och skapa stort engagemang i organisationen, säger Martin Blixt, VD på Framtiden byggutveckling, till Vårt Göteborg.

De nya bebyggelserna längs med Litteraturgatan är tänkta att fungera som en förlängning av de redan befintliga bostäderna så att det blir en mer sammanhängande bebyggelse. Både Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg genomgår den största förändringen sedan 1971.

Visionen är att Göteborgs stad tillsammans med ett antal aktörer ska anlägga 1 700 nya bostäder samt ett parkstråk och handelshus. Det ska vara en del av projektet Selma stad som ska bli en “Välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid” skriver Göteborgs stad på sin hemsida.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: