Sista etappen i Torslanda drar igång – 470 bostäder, förskola och stor park

Här planeras 470 bostäder, en förskola och en stor park. Tredje etappen av det stora byggprojektet i vid Skra Bro i Torslanda på Hisingen ska nu ut på samråd.
— I Skra Bro vill vi förtäta och skapa en nod med högre service, så att man framförallt kan bo här ute under en längre tid. Det är grundtanken med exploatering här ute, att få en centrumbildning, säger Carl-Johan Karlsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Förra tisdagen beslutade byggnadsnämnden att detaljplanen av den tredje etappen i Skra Bro i Björlanda ska ut på samråd. I detaljplanen ingår omkring 470 bostäder, både flerbostadshus och radhus, samt en förskola med sex avdelningar och ett nytt parkstråk.

— Vi har tagit fram ett förslag som vi är nöjda med och som är väl underbyggt utredningsmässigt. Vi är väldigt nöjda med utformningen och det ska bli kul att se vad grannar och andra medborgare tycker om förslaget, säger Carl-Johan Karlsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Planområdet i den här etappen är vit-sträckat. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Generationsboende, handel och totalt 600 bostäder

Hela området Björlanda Ängar håller på att utvecklas vid Skra Bro i Torslanda-området Björlanda på Hisingen, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Totalt ska här byggas 600 bostäder, ett “generationsboende” samt ett torg med handel, kontor och service. Dessutom ska lokaltrafiken utökas.

Det som ska ut på samråd nu är den tredje etappen av planen, som påbörjades redan 2020.

— Vi har förstått att det är brist på förskoleplatser i området så en förskola om sex avdelningar var ett viktigt inslag. Sedan tänker vi oss mellan 450-500 bostäder varav 100 är småhus i radhus eller villaform.

Dessutom är tanken att anlägga en två hektar stor park.

— Vi ska anlägga nya vägar, säkra gång- och cykelkopplingar, till närliggande aktivitetsområden som fotbollsplanen och vidare norrut mot idrottshallen.

LÄS MER: Här planeras nytt område

Siffrorna 1, 2 och 3 visar var de olika etapperna i projektet planeras. Nummer 4 är en del av etapp 2 som fortfarande är under utredning. 5 är friidrottsanläggningen. P1 är bostäder, P2 är bostäder och skola och P3 är bostäder. Samtliga har fått positivt planbesked. P4 är bostäder där planbeskedet är under handläggning och P5 är idrottshallen som fått positivt planbesked. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Första spadtaget beräknas till 2024 – ”Lite osäkert än så länge”

Man ska också säkra cykelbanor till friidrottsarenan, som också den är en del av planen.

— Tanken och ambitionen är att det blir enklare att röra sig som oskyddad trafikant.

När har ni tänkt att första spadtaget kan tas för etapp 3?

— Vi har en tidsplan, men den är lite osäker än så länge. Någon gång under 2023 hoppas vi att detaljplanen vinner laga kraft så att det första spadtaget kan tas under 2024. Men det är en grov uppskattning.

Visionsbild för det nya området i Skra Bro. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Tredje och sista etappen – planeras även en friidrottsarena

Samtidigt byggs nu en friidrottsanläggning mitt emot Björlandagården i norra Torslanda. Det ska bli en klassisk arena för friidrott med bland annat åtta löpbanor, kastfält, hoppgropar och domartorn samt en läktarkapacitet på 500 sittplatser.

Arenan planeras vara klar det här året och ska då ersätta den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen före den byggdes om till en renodlad fotbollsarena.

Här byggs just nu områdets friidrottsarena som ska ersätta den verksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen. Foto: SBK.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: