Arbetet med Tingstadstunneln försenat – ”Man ser också över tidplanen för hela renoveringen”

Renoveringen av Tingstadstunneln har kommit halvvägs och planen var att göra rörbyten och därmed stänga av tunneln den 25 mars. Men nu meddelar Trafikverket att de skjuter på omläggningen.
”Man ser också över tidplanen för hela renoveringen och det går inte att utesluta att arbetet försenas”, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Det omfattande renoveringsprojektet av Tingstadstunneln har pågått sedan april 2022. Då har ett tunnelrör varit stängt och E6-trafiken har gått dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Sammanlagt påverkas ungefär 125 000 fordon per dygn av arbetet – som syftar till att byta merparten av de tekniska installationerna och göra flertalet åtgärder för att minska sårbarheten och miljöpåverkan, samt öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.

Tingstadstunneln stängs helt vid rörbyte. Foto: Trafik Göteborg.

Arbetet har kommit halvvägs – men försenas nu

Och nu har arbetet kommit halvvägs och det var dags att göra rörbyten i tunneln. Trafik Göteborg meddelade att Tingstadstunneln skulle stängas av helt från lördagen den 25 mars klockan 18 till söndagen den 26 mars klockan 12. Men under torsdagseftermiddagen meddelade man att den planerade omläggningen inte blir av.

”Orsaken är att arbeten med installationer har tagit längre tid än planerat och blivit försenade. För trafiksäkerheten kan processen inte skyndas på utan alla tester måste utföras noggrant och systematiskt. Då installationerna utförs sist så blir resultatet att rörbytet måste skjutas fram”, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelas att hela renoveringen troligtvis kommer försenas.

”Trafikverket håller på att se över när det är möjligt att utföra omläggningen. Man ser också över tidplanen för hela renoveringen och det går inte att utesluta att arbetet försenas”, skriver Trafik Göteborg.

Arbetet beräknas vara klart tidigast i oktober. Foto: Trafik Göteborg.

Längre restider – ”Eftermiddagarna överlag är värre än på morgonen

När arbetet med omläggningen är klart så kommer samma trafiklösning som tidigare att gälla men då kommer trafiken gå i det östra röret istället för det västra.

Sedan renoveringen startade 2022 har det inneburit längre restider – men situationen har varit bättre än förväntat:

— Om vi tittar generellt så har trafiken genom Tingstadstunneln fungerat bättre än förväntat och det har även de nya resvägarna. Men självklart har begränsningen genom tunneln lett till längre restider, framförallt klockan 7-9 och 15-17 på vardagar. Dessutom kan vi se att eftermiddagarna överlag är värre än på morgonen, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg.

Arbetet beräknas vara klart tidigast i oktober 2023.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: