Avslöjar: Säve flygplats lägger ner (igen) – landningsbanan skrotas helt

Efter beskedet att Heart Aerospace skrotar sina planer på en storsatsning vid Säve flygplats kommer landningsbanan inte kommer att rustas upp. HelaHisingen.se kan nu avslöja att landningsbanan på flygplatsen i stället ska avvecklas – men ägarbolaget vill inte berätta varför man gör det. Små flygplan kan nämligen använda banan även utan en upprustning.
— Detaljer kring avveckling av landningsbanan är inte satta ännu. Dialog med aktörerna på Säve pågår, säger Anna- Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum.

Pressmeddelandet slog ner som en bomb i början av februari – Heart Aerospace flyttar sin verksamhet från Säve. Det hajpade företaget hade då haft stora planer på att bygga världens första kommersiella industri för elektriska flygplan, just på Säve flygplats. Satsningen på Hisingen hyllades av Västsvenska handelskammaren och Business Region Göteborg och innebar att Göteborg kunde bli världsledande inom elflygsindustin.

— Fabriken kommer generera ytterligare 500 svenska jobb fram tills 2025 och ännu fler när serieproduktionen börjar, sa Patrik Andersson, CEO på Business Region Göteborg i samband med nyheten.

Under de kommande tio åren var planen att ägaren Castellum skulle investera tio miljarder kronor i flygplatsområdet. En av de stora aktörerna i den nya satsningen kring Säve Flygplats, kallad för Gateway Säve, var just Heart Aerospace fabrik för elflyg som som gick under projektnamnet Heart Aerospace’s Northern Runway.

— Ambitionen som Castellum och Göteborgs stad har för Gateway Säve är verkligen unik och det är därför vi har beslutat att etablera vår nya industri här, sa Sofia Graflund, operativ chef på Heart Aerospace.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och utbyggnaden kring Säve flygplats är ett prestigeprojekt som de är mycket stolta över. Själva beskriver Castellums verksamhetsansvarige för området satsningen så här i en mejlväxling med HelaHisingen:

På Gateway Säve utvecklar Castellum en världsunik plats för hållbar logistik och mobilitet mitt i ett av norra Europas starkaste och mest innovativa industriella kluster, och här samlas ledande aktörer inom bland annat elektromobilitet och morgondagens logistiklösningar.”

Avslöjar: Skrotar flygplatsen – de drabbas

Men så kom alltså bakslaget i februari 2023. Pressmeddelandet gick ut: Heart Aerospace skrotar sina planer i Säve. Anledningen var, enligt företaget, att det förändrade marknadsläget inte tillät en upprustning av landningsbanan. Det blev helt enkelt för dyrt – vilket medförde att företaget beslutade att flytta sin satsning till annan ort. Var Heart Aerospace elflygsfabrik ska placeras är dock inte beslutat än.

Den uteblivna upprustningen av landningsbanan innebär inte bara innebär att Heart Aerospace tvingats flytta sin verksamhet utan HelaHisingen.se kan avslöja att effekten blir att flygplatsen i praktiken lägger ner verksamheten. På sikt kommer ingen flygtrafik att finnas kvar på Säve – bland de drabbade finns som drabbas är flygskolor, taxiflyg, företagsflyg, flygklubbar och privatflyg.

Det enda som blir kvar är ”112-flyget”:

— Blåljusverksamheten kommer att finnas kvar på Säve men upprustning av landningsbanan kommer inte att ske. Detaljer kring avveckling av landningsbanan är inte satta ännu. Dialog med aktörerna på Säve pågår, säger Anna- Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum.

Är det bestämt att landningsbanan ska avvecklas? 
— Ja, det blir konsekvensen av att inte upprusta landningsbanan, säger Anna-Karin Nyman.

Men något exakt datum för avvecklingen av landningsbanan har ännu inte bestämts och varför man tänker sig en avveckling vill Castellum inte avslöja.

— Vi håller tät dialog i dagsläget med berörda hyresgäster på området för att sätta tidsplanen framåt, säger Anders Fredriksson, verksamhetsansvarig för Gateway Säve hos Castellum.

”Mindre flygplan har ingen påverkan på en landningsbana”

Vilka verksamheter är det som flyger från Säve i dag som drabbas?
— Det är i dag skolflyg, privata flygverksamheter och företagsflyg som använder rullbanan. Samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning påverkas ej, förklarar Anders Fredriksson.

Bland de som flyger från Säve flygplats i dag finns exempelvis följande verksamheter:

Kommer flygledartornet därmed att försvinna från Säve?
— Beslut kring detta är kopplat till de dialoger och den tidsplan som vi nu aktivt arbetar med.

Blir det uppsägningar av personal på flygplatsen i samband med avvecklingen av landningsbanan?
— Nej, Castellum säger inte upp någon personal kopplad till flygplatsen, säger Anders Fredriksson.

Om övriga verksamheter tvingas till uppsägningar eller andra negativa konsekvenser av den kommande avvecklingen återstår att se. Det är även oklart varför de mindre flygverksamheterna inte kan fortsätta att flyga från Säve framöver, då de kan flyga där även om upprustningen av landningsbanorna uteblivit.

— Mindre flygplan har i stort ingen påverkan på en landningsbana, säger verksamhetschefen Anders Fredriksson.

Om det inte behövs någon upprustning för att småflyg ska lyfta/landa på landningsbanan i det skick den är i nu – vad är då orsaken till att ni planerar att avveckla landningsbanan?
— Castellum ser på området som helhet, inte landningsbanan enskilt. Vår vision för området är att skapa ett innovativt kluster av hållbar logistik och mobilitet. Att nu avveckla landningsbanan är en direkt följd av Hearts avbrutna etablering och vi ser fler olika alternativa utvecklingar framåt för området, säger Anders Fredriksson, verksamhetsansvarig för Gateway Säve hos Castellum.

Inte första gången Säve flygplats läggs ner

Som många känner till är detta inte den första nedläggningen av Säve flygplats, ens på 2000-talet. 2015 gav dåvarande ägarna Swedavia, Göteborgs stad och Volvo, beskedet att de skulle lägga ner sin verksamhet på flygplatsen som då gick under namnet Göteborg City Airport.

Då hade flygbolag som WizzAir och Ryan Air kört kommersiella lågprisflygrutter ut i Europa från Hisingen. Även Gotlandsflyg och privatflyg till Göteborg var bland dem som använde flygplatsen flitigt. Säve var då den åttonde största flygplatsen i Sverige och 855 000 passagerare flög årligen till och från Göteborg city airport. 

— De hade personalmöte och då fick de beskedet att det kostar för mycket och att det inte är värt de investeringar som måste till för att rädda flygplatsen. Personalen har fått information om att de är tillbaka på ruta ett, att ägarna inte kan sälja flygplatsen med tanke på kostnaderna som krävs för att reparera, sa en av de anställda till GT då.

Den gången dabbades ett 100-tal anställda och även då var landningsbanorna boven i dramat. Under en rutinkontroll i november 2014 visade att det fanns problem med bärigheten i asfalten på flygplatsen. Då flyttade Swedavia den tyngre trafiken till Landvetter och konstaterade att en ombyggnad av landningsbanan skulle bli alldeles för dyr.

— Det skulle landa på ungefär 250 miljoner kronor. Från Swedavias sida har vi sagt, då, att den investeringen är vi inte beredda att bära. Det innebär att vi successivt kommer att avveckla flygplatsen, sa Swedavias vice VD Karl Wistrand till TT.

Sedan såldes flygplatsen till byggföretaget Serneke som i sin tur sålde vidare det till Castellum, som ligger bakom de storslagna planerna om Gateway Säve där elflygssatsningen från Heart Aerospace skulle ingå. Nu återstår att se exakt när landningsbanan skrotas – samt vad Castellum i stället gör med ytorna där den i dag breder ut sig.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: