Två fartyg satta i Corona-karantän i Göteborgs hamn: ”Vi har haft löpande kontakt med smittskyddsläkare”

Ett konstaterat, respektive ett misstänkt fall av person med Covid-19 ombord. Det var beskedet när två fartyg sattes i karantän i Göteborgs hamn den här veckan. Besättningsmännen är isolerade ombord på respektive fartyg i enlighet med hamnens karantänplan.

Göteborgs hamn är en så kallad karantänshamn vilket framförallt innebär att en karantänsplan tagits fram som beskriver rutiner för åtgärder vid samhällsfarlig sjukdom som kan uppkomma ombord på fartyg. Genom att följa karantänsplanen och dess noga satta regler och direktiv säkerställs att eventuellt smittade personer kan få tillgång till vård utan att smitta sprids.

— Vi har haft löpande kontakt med smittskyddsläkare i VG-regionen under hela Coronaperioden och det har väl mer varit en fråga om ”när”, och inte ”om” detta skulle ske. Så vi har varit väl förberedda och har nu fått möjlighet att provtrycka vår karantänsplan och vi ser nu att den fungerar som den ska, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

Positivt testsvar för Covid -19

På det första fartyget fanns en person hemmahörande i södra Sverige som under tiden till sjöss fått besked om positivt testsvar för Covid-19. Personen hade dock lindriga, förkylningsliknande symptom och kunde på inkopplad smittskyddsläkares inrådan ta sig hem själv med hyrbil direkt från kaj, efter att ha suttit isolerad ombord.

Det var under fredagen som Göteborgs hamns hamnkapten Åsa Kärnebro fick information och förfrågan om anlöpet, då fartyget befann sig utanför Skottland. Fartyget, med en 14 personer stark besättning hemmahörande i Sverige och Norge, ville sättas i karantän i Göteborgs hamn, vilket beviljades i enlighet med hamnens status som karantänshamn. Vid lunchtid på tisdagen nådde fartyget Göteborgs hamn, där fartyget blev anvisad kajplats 752 i Arendal.

— Vi hade helgen på oss att planera anlöpet i tät samverkan med fartygsagent, smittskyddsläkare, Sjöfartsverket och andra aktörer. Detta har gått mycket bra och alla involverade parter har bidragit till att karantänsplanen har fallit väl ut, säger Åsa Kärnebro i ett pressmeddelande.

Under onsdagen ska fartyget saneras, varefter en ny besättning ska mönstra på fartyget. Tidigare besättning, som samtliga är symptomfria, kommer då att åka till sina respektive hemorter i Sverige och Norge i var sin hyrbil. Fartyget beräknas lämna hamnen på torsdag.

”Misstänktes vara Covid -19”

Det andra fartyget som kom nedströms på Göta Älv från Trollhättan, anlöpte hamnen med kortare varsel. Förfrågan om anlöp kom under lunchtid på tisdagen och blev anvisad kajplats 600 i ytterhamnarna och ankom cirka sex timmar senare. Den aktuella personen som isolerats ombord meddelades också ha symptom, vilket misstänktes vara Covid-19.

Personen fördes direkt till sjukhus på smittskyddsläkares inrådan via förbeställd ambulans för provtagning. Provtagning visade dock att personen inte var smittad.

Båda fartygsoperationerna genomfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utan hälsorisk för personer i land.

Särskild beredskap i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har haft särskild beredskap sedan i början av februari med anledning av att Göteborgs hamn är en karantänshamn. Då infördes krav på hälsodeklaration från samtliga anlöpande fartyg. Om fartyget uppges ha någon ombord med någon form av Covid-19-liknande symptom kontaktas smittskyddsläkare som gör en medicinsk bedömning. Därefter kan hamnens karantänplan aktiveras.

Fakta: Karantänshamn

Det finns åtta karantänshamnar i Sverige som har grundläggande kapacitet för att kunna upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa.

Kommuner och landsting ansvarar för att de utsedda hamnarna har tillgång till den personal och den utrustning som behövs för att hantera internationella hot mot människors hälsa.

Dessa ska enligt IHR bland annat ha kapacitet att:

  • Kunna göra diagnoser och ge snabb bedömning av och vård till sjuka resenärer,
  • kunna transportera sjuka resenärer till en lämplig sjukvårdsinrättning,
  • genomföra hälsokontroll av både ankommande och avresande resenärer,
  • tillhandahålla avskilda lokaler för undersökning och om nödvändigt, karantän av såväl människor som djur,
  • ha utbildad personal för inspektion av fartyget,ha en plan för att vidta åtgärder mot vektorer och reservoarer.

Smittskyddsläkaren i respektive landsting med karantänshamn ansvarar enbart för samordningen av smittskyddet vid dessa.