Här trängs resenärer i rusningstrafiken – samtidigt som ”social distans” förespråkas av Folkhälsomyndigheten

Mitt i Coronapandemin stänger Västtrafik av spårvägen mellan Eketrägatan och Biskopsgården/Länsmansgården. Dessutom vänder en av spårvagnslinjerna redan vid Wieselgrensplatsen – så att hålla ”social distans” har blivit svårt för Hisingsbor i kollektivtrafiken:
— Det är irriterad stämning på ersättningsbussarna märker man, för folk vill ha sin space, säger en av resenärerna till HelaHisingen.se.

Ett planerat spårarbete på de norra delarna av spårvägen skapar trängsel och irritation på Hisingen. Arbetet på sträckan Eketrägatan – Länsmansgården påbörjades i måndags, 6 april vid klockan 04:00 och pågår till tisdagen efter påsk. När ersättningsbussar satts in och en spårvagnslinje vänder längre mot centrum på Hisingen – upplever många resenärer att man skapar onödig trängsel, i ett läge där rekommendationerna säger att hålla social distans till sina medmänniskor:

— Hur kan andra branscher få hårda direktiv medan Västtrafik kommer undan? Restauranger måste ha bordsservering och luftigare mellan gästerna, konserter och festivaler ställs in, men Västtrafik väljer att fortfarande genomföra spårarbete och sätta in ersättningsbussar på linjer som skapar trängsel, säger en av resenärerna som HelaHisingen.se pratar med.

”Vi följer läget väldigt noga”

Västtrafik själva menar att arbetet varit planerat sedan länge tillsammans med Göteborgs spårvägar, som sköter underhållet. Man tillägger att underhållet är ”nödvändigt för att rusta upp nätet”:
— Det är för att  vi ska kunna ha en väl fungerande trafik där även i framtiden. Den pågående situationen med corona har påverkat upplägget något, därför har vi förstärkt ersättningstrafiken med extra bussar under de här dagarna för att undvika trängsel. Under morgonen ska det enligt rapporterna har fungerat tillfredsställande men vi följer läget väldigt noga för att se till att hålla trängseln nere. Vi kommer att försöka att anpassa oss med de resurser som finns tillgängliga, ifall det skulle behövas, säger Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik.

”Allt blir en ond spiral”

Men bland resenärerna på väg till jobbet som HelaHisingen.se pratar med har en annan bild av läget:
— Bussarna som åker har inte varit ”luftiga” i rusningstrafiken, tvärtom. Det är irriterad stämning på bussarna märker man, för folk vill ha sin space och chaufförerna upplevs köra ”rally” för att hinna med och vilket gör att vi gungar ännu mer mot varann i bussarna, säger en av resenärerna.

Trängsel på Eketrägatans spårvagnshållplats – där ersättningsbussar släpper av resenärer från Biskopsgården och Länsmansgården.

— Jag åker ersättningsbuss som ska ta resenärer från Varmfrontsgatan till Eketrägatan. När de fulla bussarna släpper av alla vid Eketrägatan så är det en spårvagnslinje färre än normalt just nu så då blir det riktigt fullt även på de två spårvagnslinjerna. Allt blir en ond spiral, säger en Biskopsgården-bo som åker kollektivt till jobbet dagligen.

Det som skett på Hisingen kan komma att påverka andra planerade underhåll för spårvägen i Göteborg:
— Vi ser också över kommande planerade underhållsarbeten och analyserar hur det påverkas av pågående situationen med corona, säger Henrik Kjellberg på Västtrafik.

Fakta: Spårarbete på Hisingen i påsk

Så här beskriver Västtrafik det spårarbete som vid Eketrägatan:
Ett arbete på sträckan sträckan Eketrägatan – Länsmansgården påbörjas 6 april klockan 04:00 och pågår till 14 april klockan 04:00.

Följande linjer får ändrade körvägar:
Linje 5: Kör Östra Sjukhuset – ordinarie väg – Eketrägatan.
Linje 6: Kör Aprilgatan – ordinarie väg – Eketrägatan.
Linje 10: Kör Guldheden – ordinarie väg – Wieselgrensplatsen.