Du har två dygn på dig att hjälpa tjejerna som vill förstå Lundbyleden

Under måndag och tisdag kan de som bor på centrala Hisingen svara på en enkät om Lundbyleden. De som kör på, rör sig alternativt bor vid eller passerar leden är intressanta för undersökningen…

Vad är syftet med er undersökning?
— Vi läser just nu kursen urban hållbar utveckling och har valt göra en studie om Lundbyleden och områdena omkring. Detta för att undersöka vilka barriäreffekter Lundbyleden ger för invånare och för den urbana miljön. 

Just nu ligger en enkät ute där vi riktar oss till dig som bor eller är verksam på Hisingen. Enkäten är helt anonym och den är ute till tisdag (22/09-20). Klicka här för att ta dig till enkäten

— I projektet har även intervjuer med planerare inom myndighet och stadsförvaltning genomförts för att höra deras perspektiv kring frågan. 

Vad är barriäreffekter?
— Det finns både mentala och fysiska barriärer. En barriär försvårar framkomligheten, exempel på en fysisk barriär kan vara en stor trafikled som Lundbyleden i detta fallet. De fysiska barriärerna kan bidra till mentala barriärer som syftar på att avståndet kan uppfattas som större än vad det egentligen är. Lundbyleden kan vara en mental barriär eftersom stadsdelarna runt den är av olika karaktär. Ett annat exempel på en mental och fysisk barriär är Göta älv som delar Hisingen och södra Göteborg. 

Vad behöver ni få för svar i mängd för att ha tillräckliga data för att dra slutsatser?
— Det är svårt att säga ett specifikt antal svar, eftersom vi inte kan dra några vetenskapliga slutsatser utifrån vår enkät då det är en mindre studie. Vårt syfte med enkäten är att på en kort tid göra en studie om hur människor som bor och är verksamma i området ser på Lundbyleden som en barriär, med tanke på tillgänglighet och trygghet. 

Vad kan svaren leda till för olika typer av slutsater från er sida?
— Svaren kan ge oss en bild av hur människor ser på Lundbyleden som en barriär. Som en del av den här studien ingår även uppgiften att komma på lösningar på det här problemet, och lösningarna ska främja hållbar utveckling. Genom svar från enkäten och samtal med planerare hoppas vi kunna få en klarare bild av vilka strukturer Lundbyleden ger, och vilka utmaningar som finns med den, samt undersöka potentiella lösningar. 

Enkäten ligger ute till tisdag 22 september, så vill du medverka finns den här

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: De gör undersökningen

(Beige blus) Louise Ringeby, 25 år, kandidatexamen i geografi, med inriktning mot samhällsplanering, på Göteborgs Universitet. 

(Blå skjorta) Elin Markander, 24 år, kandidatexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

(Blommig blus) Anna Kam, 24 år, kandidatexamen i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning mot Kulturgeografi på Handelshögskolan i Göteborg. 

Trion studerar just nu master i geografi, och alla har en inriktning mot kulturgeografi. Kulturgeografi studerar människan i ett rumsligt perspektiv och handlar även om sambandet mellan natur och människa. Stort fokus i utbildningen har varit på urban planering. Masterprogrammet hålls vid Göteborgs Universitet och sträcker sig över två år.

LÄS MER: