Är det här Göteborgs värsta gata? •Sprickor •Stora slukhål •Kundvagnar •Rör i buskarna

Slängda kundvagnar, stora slukhål och en sluttande samt sprucken trottoar – så framkomligheten är kraftigt begränsad. Så ser det ut på en parallellgata till Lundbyleden i Kvillestan. Men Trafikkontoret dröjer med att åtgärda området.
— En åtgärdsbeskrivning har upprättats för området för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas samt samordna med övriga intressenter, säger Johanna Pettersson, biträdande planeringsledare på Trafikkontoret hos Göteborgs stad.

Parallellgatorna till Lundbyleden fylls av stora vattensamlingar så fort det regnar. Dess trottoarer sluttar neråt, har sprickor i asfalten på både körbanan och där människor ska gå till fots. Dessutom har flera slukhål längs med husväggarna öppnat upp sig på sträckan Neptunusgatan och Rörstrandsgatan – paralellgatorna till Lundbyleden i Kvillestan.

Trots att situationen här har blivit värre och värre i flera år har Trafikkontoret inte åtgärdat problemen. Efter att HelaHisingen.se försökte få svar från Göteborgs Stad redan i början av november 2021 – och dessutom påmint åtskilliga gånger om våra frågor – så återkommer de med ett svar först nu i mars.

Slukhål har börjat uppstå längs med gatorna. Foto: HelaHisingen.se

Nästan ett halvår senare. Och svaret blir att det lär dröja ännu längre innan något görs.

— Trafikkontoret är medvetet om att trottoarer och körbanor på Neptunusgatan och Rörstrandsgatan behöver åtgärdas, säger Johanna Pettersson, biträdande planeringsledare på Trafikkontoret Göteborgs stad.

Gatan, som heter Röstrandsgatan på sidan mot gamla Porslinsfabriken och Backaplan men övergår i Neptunusgatan västerut mot Ramberget, har så stora ojämnheter i körbanan att minsta regnfall innebär gigantiska vattenpölar i området.

Längs med husväggarna sjunker trottoaren ihop. På sina håll är den en som en skidbacke i miniatyr ner mot körbanan med 40-50 centimeters höjdskillnader. Och sprickor finns i asfalten både vid parksträckan mellan de två gatorna, längs husfasaderna och ute i körfältet. Samt allt större slukhål växer fram på flera håll.

Parallellgatorna till Lundbyleden. Foto: Helahisingen.se.

Men Trafikkontoret menar på att ingen renovering av sträckan har kunnat planeras på grund av de andra arbeten som pågår i Kville.

— Samtidigt behöver flera andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad – bland andra Kretslopp och Vatten och Göteborg Energi – gräva ner nya ledningar i marken under/vid dessa gator. Genom att samordna dessa olika arbeten kan staden spara både pengar och tid samt minska belastningen på miljö och klimat, säger Johanna Pettersson.

Hade tänkt invänta åtgärder tills bullerplanket var lagat – men blev inte av

Det fanns en tanke att åtgärda de två sammanlänkade gatorna när bullerplanket, som står mot Lundbyleden, bytts ut. Men sedan dess har man kommit fram till att bullerplanket inte längre ska åtgärdas.

— Göteborgs stad hade också tänkt invänta Trafikverkets planerade byte av bullerplanket mot Lundbyleden men det bytet blir nu inte av. Istället kommer Neptunusgatan och Rörstrandsgatan troligtvis att ingå i de beläggningsarbeten som trafikkontoret planerar att göra under 2022 eller 2023, säger Pettersson.

När HelaHisingen.se gick igenom gatan 2 mars 2022 hittade vi en lång rad brister och problem på sträckan. Här är ett urval av dessa – som borde åtgärdas…

”INSJÖAR” VID REGN: Trottoaren sluttar kraftigt så att det blir vattenansamlingar under regnväder – då dagvattenbrunnarna inte räcker till. Foto: HelaHisingen.se.
SPRUCKEN GATA: Trottoaren i höjd med parken mellan de två gatorna är kraftigt korroderad. Foto: HELAHISINGEN.SE
TRAFIKFARLIGT AVFALL: De boende i området kör omkring mellan långa rör och kundvagnar som ligger längs den negligerade sträckan. Foto: HELAHISINGEN.SE
HÖJDSKILLNADER: Trottoarerna lutar inte bara kraftigt utan är äve ojämna och på flera håll är framkomligheten begränsad. Även körfältet på gatan är ojämnt, har skarpa kanter efter ombyggnader och behöver repareras. Foto: HELAHISINGEN.SE
LUTANDE TORNET: En vägskylt mitt i trottoaren lutar och omges av stora sprickor i asfalten. Foto: HELAHISINGEN.SE
SKADOR PÅ FASTIGHETER: De sprickande och lutande trottoarerna verkar även orsaka skador på husen längs gatan. Här en stor sten från en fasad som lossnat och där trottoaren framför är minst sagt ojämn och sprucken. Foto: HELAHISINGEN.SE
BRUNN-HAVERI: En dagvattenbrunn som är täckt av sand och grus, samt där locket sitter helt skevt och sticker upp från marken. Foto: HELAHISINGEN.SE
SPRICKOR: Även ute i körfältet finns stora sprickor och ojämnheter i asfalten, vilket naturligtvis kan utgöra en trafikfara. Foto: HELAHISINGEN.SE
USELT SKICK: Både gatan och trottoaren är lappad och lagad, med kanter och buktande nivåskillnader. Foto: HELAHISINGEN.SE
Översiktsbild över Rörstransagatan, som övergår i Neptunusgatan vid parken i höjd med Hisingsgatan. Foto: HELAHISINGEN.SE

När Göteborgs stad tänker alltså inte åtgärda detta på ytterligare ett eller två år, samtidigt som gatans skick bara förvärras. Men nu har de en plan, säger de:

— En åtgärdsbeskrivning har upprättats för området för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas samt samordna med övriga intressenter, säger Johanna Pettersson, biträdande planeringsledare på Trafikkontoret.

Tipsa oss: Finns det fler gator i så här dåligt skick?

På andra sidan Rörstrandsgatan och Neptunusgatan, i buskarna längs bullerplanket ut mot Lundbyleden, håller en slags improviserad ”grovsoptipp” på att formas. Här ligger stora rör från olika byggarbeten, mängder av kundvagnar, större grenar som fallit ner från träden längs leden – samt annat mindre skräp i buskarna.

Detta, i kombination med alla sprickor och hål i trottoaren, samt det faktum att den lutar kraftigt och är ojämn så att framkomligheten med exempelvis en barnvagn, cykel, rullator eller likande blir väldigt svår, gör att vi frågar oss:

Är det här Göteborgs sämst underhållna gata?

Har du fler bilder? Tips om liknande gator? Mer information, bilder eller filmklipp på denna väg i Kvillestan, eller någon annan gata på Hisingen? Har du noterat något som glömts bort – som behöver en rejäl uppfräschning? Hör av dig till oss på tips@helahisingen.se – så kanske vi kan skriva om just ditt tips!

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: