Befolkningen på Hisingen kan växa med 23 000 invånare till 2027 – här är alla fakta

Nu har Hisingens befolkning ökat till över 158 000 människor. Därmed är vi den folkrikaste (riktiga) ön i Sverige. Prognosen från Göteborgs stad är dock att den siffran kommer växa i snabb takt under de kommande åren

Tekniskt sett är ju även Södertörn i Stockholm, där hela södra delen av Stockholmsregionen ingår, en ö. Detta sedan Statistiska centralbyrån för ett gäng år sedan började räkna denna stora del av södra Stockholm som en ö – i stället för en halvö. Där – där allt från Södertälje till Tyresö ingår – bor över 800 000 människor i åtta olika kommuner.

Men bortsett från denna ”ö” är Hisingen med sina dryga 158 000 invånare den folktätaste ön i Sverige. Gotland har cirka 60 000 invånare, Öland har 26 000 och Orust samt Tjörn har omkring 15 000 var.

Om Hisingen skulle bli en egen kommun i morgon skulle det bli en av Sveriges tio största städer – med fler invånare än stora städer som exempelvis Örebro (155 000), Norrköping (143 000), Jönköping (141 000) eller Helsingborg (147 000).

Så här har Hisingens befolkning växt under 2010-talet:
2014: 142 000 invånare (GT)
2015: 147 200 invånare (NE)
2019: 158 109 invånare (GBG Stad)

Hisingens befolkning (2019)

Enligt Göteborgs stads områdesfakta bodde så här många personer i respektive stadsdelsnämnd på Hisingen i slutet av 2019.

Lundby: 55 098 invånare
Norra Hisingen: 51 847 invånare
Västra Hisingen: 51 164
Totalt: 158 109 invånare

Befolkningen på Hisingen har alltså växt med över 10 000 personer under den senaste femårsperioden. De många nybyggen av bostadsområden som skett och sker, men även ”babyboom”:s under vissa år innebär att flera av stadsdelarna på Hisingen, som Torslanda, Biskopsgården och Lundby – växt i snabb takt på 2010-talet.

Så här såg den befolkningsmässiga förändringen ut i Hisingens stadsdelsnämnder mellan 2018 och 2019. Till höger i stapeldiagrammet ser ni hur många personer som stadsdelens befolkning har ökat under åren 2016-2019.

LUNDBY: Ökade med 969 personer till 2019.
NORRA HISINGEN: Ökade med 504 personer till 2019.
VÄSTRA HISINGEN: Ökade med 508 personer till 2019.

Kraftig befolkningstillväxt till 2027

Och enligt Göteborgs stads egen prognos lär den befolkningsökningen fortsätta – och öka i tempo.

Göteborgs stads kalkyl av Hisingens befolkning 2027.

Om Göteborgs stads senaste beräkningar på sannolik befolkningsutveckling, som gjordes våren 2020, stämmer – så kommer antalet invånare på Hisingen vara 181 123 om sju år.

Det innebär en ökning på cirka 14 procent, eller ungefär 23 000 personer fler jämfört med i dag.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: