Efter alla turer: Superbadet i Frihamnen blir av – göteborgarnas favorit fyrdubblas i storlek!

Först kom glädjen: Det blir ett stort utomhusbad i Frihamnen till sommaren. Sedan följde besvikelsen: Pengarna för badet saknas. Nu vänder frågan igen: Badet blir av trots alls – extrapengar har hittats till projektet!

I februari presenterade stadsbyggnadskontoret planerna för det nya – mycket större – friluftsbadet i Frihamnen. Under ett samtal på Stadsbiblioteket förklarades projektet för allmänheten. Arkitektskisserna som visade hur “Allmäna badet” skulle se ut till sommaren 2021 väckte stor uppståndelse bland badfantasterna då.

Men i maj kom plötsligt beskedet: Pengarna för utbyggnaden dras in.

Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Utbyggnaden av hela Frihamnen sker långsammare än planerat, vilket har fått till följd att ”nödvändiga exploateringsintäkter saknas”. Mot bakgrund av detta meddelade fastighetskontoret park- och naturförvaltningen att tillgängliga medel för utbyggnad av allmän platsmark park i Frihamnen är 141 miljoner kronor.

Pengarna saknades i maj

52 miljoner kronor mindre än budgeten ett år tidigare. Följden blev att delar av Jubileumsparken inte kommer att kunna genomföras, till dess att förvaltningen har fått ny fastställd finansiering.

— Vi har därför idag avbrutit vår pågående upphandling av byggnation av det nya badområdet. Utifrån den budget som finns kvar för projektet kommer vi nu att utvärdera om ytterligare prioriteringar behöver genomföras, säger avdelningschef Jakob Andreasson, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad då.

Men nu kommer nya besked igen! Jubileumsbadet med dess fyra saltvattensbassänger kommer att byggas i Frihamnen i Göteborg. Inför Göteborgs 400-årsfirande nästa år, 2021, kommer Jubileumsparkens tillfälliga badbassäng i Göta älv att ersättas med ett betydligt större bad.

Budgeten för området utökas med 60 miljoner kronor till nästa år:

— Det har önskats så himla länge av göteborgarna att få till stånd. Så efter vårens alla turer här kopplade till pengar och budget så vi hittade vi i alliansen en lösning, säger Anna Sara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden, som också berättar om svårigheterna att rena vattnet i Frihamnen till Sveriges Radio.

Här är skisserna: Så växer badet

Inför Göteborgs 400-årsfirande nästa år, 2021, kommer då till slut Jubileumsparkens tillfälliga badbassäng i Göta älv att ersättas med ett betydligt större bad, det så kallade Jubileumsbadet:

— Göteborgarna vill ha möjlighet att komma riktigt nära vattnet, det syns tydligt i de dialoger som hållits. Snart kan man bada och basta ännu mer och det blir en fin jubileumspresent till göteborgarna, sa Kristoffer Nilsson, stadsbyggnadskontorets projektledare i Jubileumsparken i ett pressmeddelande tidigare i år.

I dag finns enbart en bassäng i utebadet i älven, men om ett drygt år ska det ha expanderat till hela fyra stora havsvattenbassänger. Dessutom byggs läktare vid en av dem, livvaktstorn samt småbassänger mellan de stora bassängerna. Expansionsplanerna har dragits upp av två arkitektskontor, Raumlabor Berlin och artiktetkontoret Esencial.

Här är deras ritningar på hur Allmänna badet i Frihamnen – även känt som “Pöl harbour” ska se ut när det är klart till nästa sommar.

Visionsbild: Raumlabor Berlin
Visionsbild: Raumlabor Berlin

Så här har allmänna badet sett ut under de senaste somrarna, genom besökarnas egna Instagrambilder på #allmännabadet och #pölharbour:

https://www.instagram.com/p/BlIzFEbF0-s/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BlqpkAbBnfY/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BlS1WvEhxvN/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BWk1PevhlNt/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/6m4kYvQ6GL/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/6U3xHaqEpv/?utm_source=ig_embed

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: