Här byggs Hisingens nyaste torg – så skapas utrymme för restaurang ”på vattnet”

Nu byggs Hisingens nya torg som delvis ska ligga ”på vattnet” vid Norra Älvstranden. Genom att fylla igen en del av Lindholmshamnen och bygga ett nytt bryggdäck ut över älven ska en torgyta med en restaurang kunna formas på platsen. Här är skisserna som visar hur detta ska gå till och se ut när det är klart.

Det råder full aktivitet i Lindholmshamnen där området närmast vattnet har förvandlats till en byggarbetsplats med grävskopor och grushögar. Belöningen som väntar kommer vara värd allt byggstök när den nya torgytan och bryggdäcket är på plats sommaren 2024.

Byggarbete pågår i Lindholmshamnen – där Hisingens nya torg ska växa fram. Foto: HELAHISINGEN.SE

Som HelaHisingen.se tidigare berättat har Göteborgs stad utrett möjligheterna för fler husbåtar längs Göteborgs hamn och älvstränderna. Här har åtta tänkbara placeringar för husbåtar hamnat under lupp och på den norra sidan älven, Hisingssidan, har Färjenäs/Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen/Lundbyvassen och Ringön varit aktuella för att bli placeringar för nya husbåtsprojekt.

I somras berättade vi även om de politiska förslaget från de styrande rödgröna partierna ihop med Centerpartiet om att etablera fasta husbåtsplatser i Lindholmshamnen. Tanken är att en del av dessa ska bli bostäder, samt en del verksamheter som skapar liv i området – café och restaurang har nämnts specifikt.

En annan del av förändringen i Lindholmshamnen är att den mindre torgyta som finns längst in i hamnen ska växa och därmed ge möjlighet för mer torgverksamhet samtidigt som fotgängare och cyklister ska kunna passera på platsen. Därmed har man nu börjat fylla igen eller i första hand ”jämna ut” en del av den innersta delen av hamnen just för att skapa ett större torg längst in, mellan Radisson Blu Riverside och Lundbystrandskajen, samt förbereda för att bygga ut en ny stor bryggdel som ska komplettera det nya torget – ut ”på” vattnet i hamnen.

Den inre delen av hamnen som i dag är ojämn fylls igen för att bilda en ny torgyta mellan Lundbystranskajen och Radisson Blu Riverside. Foto: GOOGLE MAPS

Visionsbilden: Så ska det nya torget se ut

En del av ytan som i dag är ”strand” mot älven blir ny upphöjd mark, en liten del av ytan fylls igen/jämnas ut och sedan byggs en ny kaj in över det som är den innersta delen av Lindholmshamnen. På den ytan kommer den första verkligen vattennära restaurangen att byggas. På skissen nedan kan du se hur planen ser ut för för området.

Så ska det nya torget vid Lindholmshamnen se ut när det står klart. Foto: NORCONSULT

Nu har alltså byggnationen av torgytan och bryggdäcket i Lindholmshamnen dragit igång och arbetet beräknas pågå till slutet av juni 2024. När arbetet med torgyta och bryggdäck är färdigt kommer byggnationen av restaurang och kontorsyta på bryggdäcket att ta vid, så räkna inte med att besöka någon ny krog vid vattnet förrän till sommaren 2025. 

Detta var en tidig visionsbild över hur den inre delen av Lindholmshamnen kan se ut när den står färdigbyggd. Foto: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

Lindholmshamnens parter (Göteborgs stad, Älvstranden uveckling, byggföretagen med flera) bjuder nu i veckan in de som bor eller verkar i området på ett informationsmöte om det pågående arbetet. Åsa Svensson, Göteborgs Stad, Älvstranden Utveckling AB, Desirée Bosch och Rudolf Flies, Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen, Penelope Nikolopolous, Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen med flera deltar då för att berätta mer om planerna för området och inleda dialog med boende och näringsliv i Lindholmen kring förändringarna.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: