Containervolymerna ökade i hamnen under Coronapandemin

Men i Göteborgs hamns containervolymer för helåret syns inga coronaeffekter – i stället har volymerna ökat. Däremot har en del annat minskat i efterfrågan och därmed inte transporterats genom hamnen i samma utsträckning, som exempelvis flygbränsle…

2020 har ställt höga krav på alla i Göteborgs hamn – när man fått anpassa sig efter nya situationer och värdslägen stup i kvarten.
— Vår flexibilitet och anpassningsförmåga har ställts på prov. Efter förutsättningarna och med facit i hand har vi gjort nästan allting rätt i hamnen, där vi till och med lyckats öka på sina håll. Samtliga terminaloperatörer i hamnen ska ha en eloge, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Redan den 1 februari vidtogs åtgärder för att lyckas hålla hamnen öppen och fri från störningar till följd av pandemin. Ovanpå det har man haft fokus på att snabbt möta de nya förutsättningar som pandemin skapat.

— I det korta perspektivet har det handlat om det rent operationella, att fortsätta vara en tillgång för industrin i navigeringen genom detta. Exempelvis genom att säkra tillgång på tomcontainers för industrin när det varit brist över stora delar av världen, och tillse att det funnits möjligheter till mellanlagring. Och inte minst garantera full, obruten funktionalitet i hamnen säger Elvir Dzanic.

Vill inte tappa tempo i utvecklingsplanerna

På längre sikt har året handlat om att inte tappa tempo i hamnens utvecklingsplaner. Hamnen har ett långsiktigt investeringsprogram där man under året exempelvis tagit viktiga steg i hamnens farledsfördjupningsprojekt Skandiaporten, såväl som i den nya terminalen Arendal 2. En ny järnvägsansluten omlastningsterminal, Sveaterminalen togs i drift under året, samtidigt som hamnen startade en digital helomvandling som bland annat ska öka visibiliteten i godsflödena.

LÄS MER: BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg

— Vi har stärkt vår balansräkning under året, bland annat genom att minska vårt framtida lånebehov. Det ger oss möjlighet att nu fortsätta våra satsningar på miljö, digitalisering och andra kundvärden som gör att gods kan transporteras på ett ännu effektivare och miljövänligare sätt framöver, säger Elvir Dzanic.

Ökande containervolymer

Göteborgs hamn är Nordens största hamn. 30 procent av den svenska utrikeshandel passerar här, inklusive hälften av all containertrafik. Och det är i just containersegmentet man varit som mest lyckosam under 2020. Totalt sett ökade hamnens containervolymer med närmare en procent. Det jämfört med den övriga Sverigemarknaden som tappade två procent enligt senast tillgängliga statistik.

I hamnens övriga segment hade Covid-19 större påverkan. Mest drabbad blev passagerartrafiken i hamnen. Kryssningsturismen världen över stängde ner nästan omedelbart vilket också fick konsekvenser i Göteborgs hamn. Färjetrafiken drabbades hårt av reserestriktioner som drog ner passagerarantalen rejält, berättar Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Minskad efterfrågan på flygbränsle

I energisegmentet började året starkt med höga volymer – lågt råoljepris under våren gjorde att råoljelagringen ökade. Andra halvan av året präglades av minskad efterfrågan på flygbränsle och andra transportbränslen på grund av corona.

Den svenska nybilsförsäljningen gick ner med 18 procent under året, och den globala marknaden har generellt följt samma mönster. I Göteborgs hamn minskade volymerna med 15 procent under året som gick, där den största enskilda faktorn var Volvo Cars produktionsstopp under våren.

Även den intraeuropeiska rorotrafiken drabbades av coronavirusets följder, men gick in i 2021 med tillförsikt då sista kvartalet 2020 visade en ökning på sju procent.

Volymer Göteborgs hamn, 2020

Jan-Dec
2020
Jan-Dec
2019
Jfr % Jan-Dec
Container, TEU776 000772 0000,5%
Järnväg, TEU441 000456 000-3%
Ro/ro enheter515 000551 000-6,5%
Nya bilar234 000276 000-15%
Passagerare590_0001_736_000-66%
Kryssningsanlöp1159-81%
Energi m.Ton21,622,2-3%

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: