Därför finns kuvert med hemliga brev uppsatta på Hisingen

Förbipasserande kanske har lagt märke till det uppsatta kuvertet på Tunnbindaregatan. På breven som ligger i kuvertet finns namnet på föreningen ”Fripost”.
— Vi är en ideell förening där vi samlas kring elektronisk infrastruktur. Primärt är det e-post som vi anordnar, men också alla andra tjänster, säger Gustav Eek, sekreterare i föreningen.

Kuvertet hänger utanför det vegetariska kaféet Llama Loyd i Kville. Det ska ha något att göra med konstverket i deras fönster, men det kan även ha en koppling till den ideella föreningen ”Fripost”.

— Jag vet inte varifrån det kommer, men jag tror att det är någon som hängt det där för att öka medvetenheten om oss, säger Gustav Eek.

Konceptet för föreningen är, som de beskriver på sin hemsida, mycket enkelt: ”Låt oss ta steget från att bara prata om integritetsproblemen till att faktiskt göra någonting. Genom att skapa ett alternativ tar vi tillbaka makten över en viktig del av vår kommunikation: vår e-post”.

Sedan ett par dagar hänger det här kuvertet på Tunnbindaregatan i Kville. Foto: Hela Hisingen.se.

Bygger ett eget system – vill se ”gemensam redigering, en gemensam kalender och andra molntjänster”

Föreningen jobbar alltså med att frångå de system för datalagring som finns i dag och återgå till programvara som drivs av medlemmarna.

— Jag är fysiker sedan tio år tillbaka och arbetar med programvaruutveckling, men betecknar mig primärt som aktivist inom ”fri programvarurörelsen”, säger Gustav Eek.

Föreningen ”Fripost” startade 2010 och sedan dess har medlemmarna jobbat för att bygga upp ett nytt system för fri programvara.

— Vi vill se en gemensam redigering, en gemensam kalender och andra molntjänster, som många normalt vänder sig till Google eller Dropbox för att få.

”Jag är fysiker sedan tio år tillbaka och arbetar med programvaruutveckling”, säger föreningens sekreterare Gustav Eek. Foto: Hela Hisingen.se

Ser Google och Dropbox som alternativa och sig själva som ”konventionella”

De medlemmarna som har goda förutsättningar hjälper till att bygga det tekniska systemet.

— Vi betraktar Googles och Dropbox lösningar som alternativa och våra som borde vara den konventionella. I och med att det är fri programvara så är det tillgång till alla. De flesta har tendensen att gå till molntjänster som finns, det är det som vi vill bromsa och att fler använder de fria systemen.

Varför då?

— Det är det enda demokratiskt giltiga. Google till exempel bygger på att man låser in sig i deras funktioner och deras program och hamnar i beroendeställning till stora amerikanska bolag. Framförallt stat och kommun och offentliga tjänster borde använda fria system, säger han och fortsätter:

— Annars hamnar man i en beroendeställning. Man delar med sig av sin information, i relationen till Google är inte du kunden utan du är varan. Man sätter sig i deras knä. Det är problematiskt.

Som förening sätter de upp affischer, flygblad, foldrar och anordnar evenemang. Ett evenemang handlade till exempel om att få hjälp att gå ur Facebook.

Men hur går det här ihop med kuvertet?

— Jag tror att det kan vara en av våra medlemmar som hängt det där för att öka medvetenheten om oss, men jag är inte säker.

Gustav Eek tror att kuverten kan vara uppsatta för att öka medvetenheten om dem. Foto: HelaHisingen.se.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: