Göteborgs stad vill rikta om gator – trafiken ska vara på cyklisternas villkor

Fotgängare och cyklister ska prioriteras enligt kommens mål för att öka antalet cyklister i staden. Därför är nu Backa och Majorna först ut i ett nytt pilotprojekt.
— Ett förslag är till exempel att rikta om gator så att cyklister får dubbelfiligt och bilisterna enkel fil, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor, till tidningen Göteborg Direkt.

Göteborgs stads mål för 2025 är att antalet cykelresor i staden ska vara minst tre gånger fler än de var 2011. För att nå det målet i det så kallade cykelprogrammet, ska två områden fungera som pilotområden.

”I pilotområdet ska nämnden vidta åtgärder för ett gent och finmaskigt cykelvägnät i befintlig infrastruktur, snarare än att bygga ny. Även bilar ska vara välkomna och ha en mycket god tillgänglighet, men fotgängares och cyklisters säkerhet och framkomlighet ska tydligt prioriteras”, skriver Trafiknämnden i en rapport.

Målet med projektet är att få fler personer att cykla, genom att göra området mer trafiksäkert och framkomligt för just cyklister.

”Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och tyngdpunkt läggas på hastighetsanpassningar, omskyltningar, vägmärken, kommunikationsinsatser och enklare anpassningar av gaturummet”, skriver nämnden i rapporten.

Dialog och kommunikation samt ”prova-på-koncept”

De två pilotområden som valts ut är Kungsladugård-Majorna samt Backa. I Backa kommer man att fokusera på dialog och kommunikation med medborgarna samt ha så kallade ”prova-på-koncept”. Man ska också utöka antalet Styr och ställ-stationer med fem stycken samt ”synliggöra och förbättra befintligt cykelvägnät med mindre åtgärder”. Det sistnämnda ska göras med markeringar.

— Med pilotområdena vill vi hitta modeller som kan användas på fler ställen i Göteborg. Ett förslag är till exempel att rikta om gator så att cyklister får dubbelfiligt och bilisterna enkel fil, säger Emmyly Bönfors (C) kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor, till tidningen Göteborg Direkt.

Krävs att man ”samsas på gång- och cykeltrafikanternas villkor”

Det här är något som ska göras på cyklisternas villkor:

— Vi vill att trafiken ska samsas, men ibland kan det krävas att man samsas på gång- och cykeltrafikanternas villkor, säger hon till Göteborg Direkt.

Projektet kommer att inledas med en kartläggning och en beteendepåverkan, före man genomför trafikåtgärder som är planerade till 2022-2023. Exakt vilka åtgärder det kommer innebära för bilister och cyklisterna är inte klarlagt ännu.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: