Sökes: Cyklister som kan anmäla fel i trafikkaoset vid Götaälvbron och Centralen

Har du kört eller cyklat över Götaälvbron det senaste året är du väl bekant med det trafikkaos som råder i Centralen-området. Nu söker Göteborgs stad hjälp från cyklister – för att få ordning på problemen:
— De synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma problem och genomföra åtgärder där det är möjligt, säger Johanna Lindberg, koordinator för mobilitetsfrågor i projekt Hisingsbron till Vårt Göteborg.

Bygget av nya Hisingsbron som sker samtidigt som bygget av E45 Lilla Bommen-Marieholm och Västlänkens station vid Centralstationen har den senaste tiden skapat en rörig trafiksituation i området. Cyklister – och bilister – som kommer från Hisingen via bron har fått ett stort antal utmaningar i form av olika hinder, stora vattenpölar, utstickande staket, avsaknad av vägvisning och annat, som resultat av alla byggen.

Nu söker Göteborgs stad och Trafikverket fler cyklister till en referensgrupp man startade 2019, för att få in synpunkter på vilka fel som finns i området och vad man ska göra för att förbättra situationen framöver. Anmäl dig på e-post: cyklaunderbyggtid@trafikverket.se.

”Ska hjälpa båda projekten”

Göteborg Stads projekt Hisingsbron driver cykelreferensgruppen tillsammans med Trafikverket som har projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm i området. Hittills har de ännu 60 deltagarna anmält ett 40-tal fel, berättar Vårt Göteborg.

— Alla synpunkter hanteras grundligt. Ibland är det problem som våra projekt inte ansvarar för. Det kan till exempel vara Göteborg Energi som är och gräver någonstans, men då vidarebefordrar vi synpunkten till rätt ställe, säger Camille Delepierre, Trafikverkets sakkunniga i mobilitetsfrågor till tidningen.

Det finns även förhoppningar om att cykelreferensgruppen medför förbättringar på lång sikt och vid andra stora byggen där trafiken påverkas i närområdet. Arbetet med Hisingsbron inleddes 2016 och beräknas vara klar våren 2021 för bil, buss, gång och cykel. Ett halvår senare ska den vara klar för spårvagnstrafik. Den uttjänta Götaälvbron ska rivas senast till 2022.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Foto: Trafikkontoret

LÄS MER: