Elin Lindeberg: Då har du rätt att få pengarna tillbaka – om resan ställs in

Under det senaste året har många resor blivit inställda eller avbokade. Oroliga konsumenter har kontaktat Konsument Göteborg med frågor om återbetalning och vilka rättigheter de har. När det kommer till just paketresor har vi en särskild lag, paketreselagen. Men vilka rättigheter har man som konsument utifrån den?

För att en resa ska ses som en paketresa måste den innehålla följande:

·        Den består av minst två olika resetjänster. En resetjänst kan vara boende, transport, hyrbil eller ett evenemang.

·        De två olika resetjänsterna har satts samman till ett paket och säljs av ett företag

·        Den pågår i minst 24 timmar där en övernattning är inkluderad.

Om en resa innehåller ovanstående ses den alltså som en paketresa. När du som privatperson köper en paketresa av ett företag gäller paketreselagen. Jag vill uppmärksamma att detta alltså inte är samma sak som att bara köpa en flygbiljett. Vid köp av endast resa med reguljärflyg gäller andra regler – något som jag kommer ta upp i min nästa artikel.

Rätten att avbeställa en paketresa

Enligt paketreselagen har du rätt att avbeställa en paketresa. Om du väljer att själv avbeställa din paketresa kan företaget ha rätt att ta ut en avgift, om det framgår av villkoren. Men beror din avbokning på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet har du rätt att få tillbaka alla dina pengar. En oundviklig och extraordinär omständighet är exempelvis omfattande sjukdomsutbrott som du inte kände till när du bokade resan.

Konsumenter som bokade paketresor innan de kände till Covid-19 kunde därför argumentera för att omständigheten var oundviklig och extraordinär och i sin tur ha rätt till full återbetalning vid en avbokning. Men om du i dagsläget bokar en paketresa kan det vara svårt att argumentera för att du som konsument inte kände till Covid-19. I en sådan situation hade arrangören antagligen haft rätt att ta ut en avgift vid avbokning.

Om paketresan ställs in

I vissa situationer har det däremot varit arrangören som har ställt in paketresan. Arrangören får ställa in din paketresa om den inte kan genomföras på grund av extraordinära omständigheter. Om så är fallet ska arrangören så snart som möjligt informera konsumenten om att resan ställs in. Vid en inställd paketresa kan du begära att få pengarna tillbaka. För att kräva återbetalning kan det vara bra att kontakta researrangören, skriftligen via mail, och be dem göra en återbetalning.

Återbetalning inom 14 dagar

Enligt paketreselagen har du rätt att få tillbaka dina pengar inom 14 dagar från det att du krävde återbetalning från arrangören. Under det senaste året har vi dock sett att många arrangörer lovar en återbetalning men att de inte har klarat av att betala tillbaka inom dessa 14 dagar.

Även Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har gått ut och sagt att de inte kommer pröva tvister som handlar om när en återbetalning ska ske, så länge företaget har lovat återbetalning. Detta innebär att många konsumenter hamnar i kläm. Om du fortfarande väntar på en återbetalning kan du däremot testa följande:

·        Om du har betalat med kreditkort har du skydd i konsumentkreditlagen. Enligt den kan du vända dig till din kreditgivare med samma krav som du skulle gjort mot arrangören. Stämmer detta in på dig kan du kontakta kreditgivaren skriftligen och använda dig av invändningsrätten.

·        Ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Arrangören går i konkurs

Under året har vi tyvärr sett arrangörer som ansöker om konkurs. Om resan ställs in på grund av att arrangören går i konkurs kan du få ersättning via resegarantin hos Kammarkollegiet. Då måste du ansöka om resegarantin inom tre månader från det att du blev informerad om att resan ställs in.

Men om resan ställs in på grund av en annan anledning och arrangören därefter går i konkurs är det inte säkert att du kan få tillbaka dina pengar. Du kan rikta ditt krav på återbetalning mot konkursboet via konkursförvaltaren, men tyvärr prioriteras konsumenter ganska långt ner. Andra sätt att försöka få tillbaka dina pengar är att använda dig av invändningsrätten om du har betalat med kreditkort. Även vissa försäkringsbolag kan ge skydd.

Elin Lindeberg
tips@helahisingen.se

Elin jobbar som konsumentrådgivare hos Konsument Göteborg och skriver återkommande hos HelaHisingen.se om ämnen som är viktiga för konsumenter.

LÄS MER: