Elin Lindeberg: Vilka rättigheter du har när bilaffären inte går som tänkt?

Har du fått problem med din nyköpta bil? Det är ett av de vanligaste klagomålen som konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad får in till sin rådgivning. Ofta handlar det om fel som upptäcks och där konsumenten vill veta vilka rättigheter hen har. I veckans artikel kommer konsumentrådgivare Elin Lindeberg därför att förklara vilka rättigheter du har när det blir bilaffären går snett.

Även om du följer alla råd i min artikel om ”tips inför att köpa bil” kan fel ändå uppstå. Om du har följt mina tidigare råd kan missförstånden dock minskas! Till konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad får vi dagligen frågor om fel på bilar. Klagomålen kan handla om både nyproducerade och begagnade bilar. Men vilka rättigheter har du som konsument? Och vad ska du praktiskt göra när det uppstår fel med din bil? Beroende på om du har köpt av en bilhandlare eller av en privatperson ser dina rättigheter lite olika ut.

Köpt av en bilhandlare

När du köper en bil av en bilfirma är du skyddad av konsumentköplagen. Enligt den har du rätt att reklamera ursprungliga fel i tre år. Alla fel som visar sig inom de första sex månaderna antas vara ursprungliga fel, om företaget inte kan motbevisa det. Eftersom de första sex månaderna går dock bevisbördan över på dig som konsument. Detta innebär att det är du som måste kunna bevisa att felet är ursprungligt för att kunna reklamera.

Vid en reklamation är det alltid bra att skriftligen kontakta bilfirman med dina klagomål. Här är mitt tips att skicka ett mejl där du radar upp de fel som du har upptäckt. Ett mejl är bra eftersom du enkelt kan bevisa att du har klagat till företaget. Efter att du har radat upp felet är det bra att ställa krav mot bilfirman. Enligt konsumentköplagen har du rätt att kräva följande vid en reklamation:

1.       Avhjälpande: att företaget lagar felet utan kostnad för dig. Normalt sett har bilfirman två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler avhjälpningsförsök. Istället kan du argumentera för att häva köpet.

2.       Omleverans: att du får en ny likvärdig vara. Har du köpt en begagnad bil är det vanligt att bilfirman hellre avhjälper felet. Även om du hellre vill ha en ny likvärdig bil har bilfirman oftast rätt att försöka laga felet först.

3.       Prisavdrag: Avdraget ska motsvara felet, till exempel vad det skulle kosta för ett annat företag att laga felet. Kom ihåg att du måste ha kontaktat företaget du köpt bilen av och gett dem en chans att laga felet innan det här steget!

4.       Hävning: det här betyder att du lämnar tillbaka bilen och får dina pengar tillbaka. För att ha rätt att häva köpet måste felet vara av stor betydelse för dig eller om bilfirman har försökt laga felet flera gånger utan att lyckas. Vid en hävning har företaget rätt att göra ett nyttoavdrag för den nyttan du har haft av bilen. Samtidigt har du rätt att få ränta för den tid som bilfirman haft dina pengar.

Om du och företaget inte kommer överens har du möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och privatpersoner!

Köpt av en privatperson

När du köper av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma rättigheter som när du köper från en bilfirma. Trots detta kan du ändå klaga om det är fel på bilen. Men vad ses då som fel?

·         Om bilen inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat.

·         Om det visar sig att bilen är i mycket sämre skick än vad du hade kunnat räkna med, utifrån det pris du har betalat.

·         Om du upptäcker fel på bilen som säljaren borde ha känt till men som hen inte har informerat dig om.

Däremot finns det situationer där du inte kan klaga på fel:

·         Om du hade kunnat upptäcka felet innan köpet om du hade undersökt bilen noggrant.

·         Om du kände till felet innan du köpte bilen.

·         Om du själv orsakat felet genom din körning eller liknande.

I första hand kan du kräva att felet åtgärdas. Går felet inte att åtgärda kan du istället kräva ett prisavdrag som motsvarar själva felet med bilen. Exakt vad avdraget ska motsvara är en bedömningsfråga. Skulle det däremot inte vara aktuellt med ett prisavdrag kan du kräva att häva köpet.

Om du och säljaren inte kommer överens kan du endast få tvisten prövad i domstol. I en sådan situation kan du kolla om du har något rättskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan det täcka kostnader för exempelvis ett juridiskt ombud.

Vill du veta mer om vilka rättigheter du har när bilaffären inte går som tänkt? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad!

Elin Lindeberg
tips@helahisingen.se

LÄS MER: