Detta gäller när Tingstadstunneln är klar – trafiken återgår INTE till tre körfält per riktning

Den 18 maj är renoveringen av Tingstadstunneln ÄNTLIGEN klar och det innebär att trafiken på E6 kan återgå till full kapacitet genom tunneln. Samtidigt öppnar vissa anslutningar till tunneln – medan andra förblir stängda. Här försöker vi ge er en liten guide på vägen på vad som gäller i sommar!

Efter två års renovering närmar sig arbetet med Tingstadstunneln sitt slut, för den här gången. Den 6 maj öppnade båda tunnelrören för trafik men med endast ett körfält öppet i varje riktning för E6-trafiken och när trafiken nu går upp på så kallad ”full kapacitet” innebär det inte att det blir tre körfält per riktning som före renoveringen påbörjades – utan två körfält per riktning, samt trafik som även fortsatt leds om via Marieholmstunneln.

Det råder också fortsatt påverkan på E6-trafiken norrut från Olskroksmotet mot Tingstadstunneln på grund av arbeten med att återställa vägen, meddelar Trafik Göteborg och flaggar för att detta innebär risk för köer och längre restider. Trafiken som kommer söderifrån på E6 och ska vidare norrut rekommenderas därför att välja Söder- och Västerleden samt Älvsborgsbron.

Denna trafiksituation gäller fram till den 18 maj 2024 då renoveringen av själva Tingstadstunneln är klar och det blir full kapacitet genom tunneln – vad gäller trafiken som kör på E6. Men detta innebär alltså trafik på två körfält i varje riktning medan övrig trafik hänvisas till Marieholmstunneln även fortsättningsvis.

Artikeln fortsätter under bilden…

Ombyggnaden vid och renoveringen av Tingstadstunneln har inneburit stor trafikpåverkan för Hisingsbor och övriga göteborgare under de senaste åren – något HelaHisingen.se bevakat löpande.

Samtidigt öppnar också flera av anslutningarna som varit stängda under renoveringen. Då går det återigen att köra från Tingstadstunneln till E45 centrum och E45 Karlstad. Dock inte omvänt – trafiken från E45 mot E6 norrut hänvisas även i fortsättningen till Marieholmstunneln.

Dessutom öppnar påfarten i Olskroksmotet mot E6 norrut och på Hisingssidan öppnar anslutningen från Tingstadsmotet ner mot E6 och Tingstadstunneln igen.

Varför bara två i stället för tre körfält per riktning?

Trafiken till och från Lundbyleden får däremot fortsätta att köra via Marieholmstunneln under en lång tid framöver. Det beror enligt Trafik Göteborg på att anslutningen till Tingstadstunneln vid Ringömotet förblir stängd. Orsaken till det här är för att man vill underlätta för de olika kommande arbeten som ska göras på Lundbyleden. Det är också förklaringen till att det inte är tre körfält i varje riktning genom tunneln, som det var innan renoveringen.

Även den så kallade ”Kakeltunneln” mellan E20 och E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd. Det beror på att antalet körfält har utökats på E6 förbi Olskroken, vilket innebär att påfarten från ”Kakeltunneln” har tagits bort. Därmed bedöms det inte vara trafiksäkert att öppna den. Trafiken från E20 hänvisas till Marieholmstunneln.

Ytterligare en helgavstängning

Efter att båda tunnelrören har öppnats kommer Tingstadstunneln att stängas helt ytterligare en helg på grund av efterarbeten. Det sker helgen den 31 maj-2 juni, från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00. Precis som vid tidigare tillfällen leds trafiken då om till Marieholmstunneln.

Utöver detta återstår en del arbeten under cirka sex månader framåt innan hela projektet är klart. Men detta förväntas ha begränsad trafikpåverkan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

Lämna ett svar