Nu är Tingstadstunneln klar, men då är det dags för ombyggnad av Lundbyleden – till år 2030

Bilisterna i och kring Göteborg kan glädjas åt att trafiken på E6 återgår till det vanliga från och med 18 maj – då den renoverade Tingstadstunneln åter öppnar. Men trafikanterna på Hisingen kan glömma den gamla vägen via Lundbyleden och därefter Tingstadstunneln under minst ytterligare sex år. Nu börjar nämligen nästa stora infrastrukturprojekt på Hisingen: Ombyggnaden av Lundbyleden.

Den 18 maj öppnas Tingstadstunnelns båda rör efter renoveringen. Som HelaHisingen.se tidigare berättat kommer trafiken åter att flyta på i båda tunnelrören – men med två körfält i vardera riktning – inte tre som före renoveringen. När Tingstadstunneln öppnar så blir det alltså ökad kapacitet för trafik längs E6 men där trafiken till Lundby och övriga centrala Hisingen får vänta på sina körfält från tunneln, då omfattande ombyggnationer av Lundbyleden väntar under kommande år.

Tingstadstunneln är ett viktigt nav, inte bara i Göteborgs trafiknät utan också för en större infrastruktur då den binder samman E6 norrut med E6 söderut. Renoveringen har varit viktig för att säkra tunnelns livslängd, öka säkerheten i tunneln och förbättra framkomligheten i trafiken.

Underhållsarbetet i Tingstadstunneln påbörjades 2022. Tunneln är nu upprustad både utvändigt och invändigt.

— Genom underhållsarbetet i Tingstadstunneln har vi utökad tunnelns livslängd med många år och utrustat den med nya och bättre tekniska system, till exempel säkerhetssystem, nya fläktar, ny belysning och vattenrening, säger huvudprojektledare Stefan Frisk i ett pressmeddelande.

Upprustningen av tingstadstunneln är inte enbart ett projekt för att renovera och uppgradera själva tunneln för en långsiktig livslängd, utan del av en förändring av hela trafiksystemet kring tunnlarna mellan Hisingen och fastlandet.

Nu börjar nya byggen på Lundbyleden – ska vara klara 2030

Sedan nya Marieholmstunneln blev klar har den kunnat svälja en del av trafiken som inte kunnat gå genom Tingstadstunneln under ombyggnaden och tanken är att när de bägge tunnlarna nu är öppna igen så ska de kunna assistera varandra i att minska sårbarheten för stopp i trafiken och även kunna ge Trafikverket och Trafik Göteborg möjligheten att styra trafiken och därmed även förbättra trafiksäkerheten.

Ringömotet förblir stängt tills kommande arbeten längs Lundbyleden blir klara. Dessa arbeten börjar inom kort och beräknas vara klara om sex år, till 2030. Här ska bland annat ett helt nytt mot byggas i höjd med östra delen av ”Framtidens Backaplan”, som ska leda trafik till Tuve, Säve, Björlanda – trafik som i dag till stora delar kör rakt igenom tätbebyggda områden kring Östra Kvillebäcken/Gustaf Dalénsgatan, Tolered/Björlandavägen och Kvillebäcken/Hjalmar Brantingsgatan.

Inringat i rött är Kvilleleden, dit nya motet Kvillemotet ska leda trafik från Tingstadstunneln och Marieholmstunneln – trafik som i dag till stora delar kör genom Brämaregården/Kvillebäcken-områdena väster om Backaplan. Foto: GÖTEBORGS STAD

Detta nya trafikmot ska heta Kvillemotet och leda in till Kvilleleden, som ska gå mellan ”Framtidens Backaplan” (som räknas in i Kville) och Brunnsbo – där den nya pendeltågsstationen ska byggas.

Men redan nu har trafikanter på Lundbyleden fått en liten försmak av det som komma skall, då ombyggnationerna av Lundbyleden och främst närliggande/anslutande vägar omkring Ramberget och Eriksberg har dragit igång. Här byggs nya vägar, flera rondeller och ett nytt mot vid Eriksberg just nu.

När Marieholmstunneln är stängd kan trafiken i norrgående riktning ledas till det yttre körfältet i Tingstadstunneln. Tillfarter från E45 kan då öppnas med bommar. Trafikanterna får i samband med detta byta körfält i tunneln för att fortsätta norr ut mot E6 Kungälvsleden.

Illustration över hur trafiksituationen kommer att se ut omkring Tingstadstunneln. Foto: Trafikverket

I södergående trafik kan trafikanter på E6 byta körfält i Tingstadstunneln mot höger för att svänga av mot E45 centrum eller Karlstad.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

Lämna ett svar