Hisingsbornas önskemål: Fler restauranger vid Rambergsvallen

När nästan 1 000 göteborgare fått säga sitt har grönska, gångstråk och servering varit svaret på hur de vill att idrottsområdet runt Rambergsvallen på Hisingen ska utvecklas.

Göteborgs Stadsbyggnadskontor gick i somras ut med en enkät för att samla in synpunkter och svaren ska nu användas till det kommande arbetet med en ny detaljplan.

— Vi vill framförallt tacka alla som tagit sig tid att besvara enkäten. Det hjälper oss i arbetet med den fortsatta planeringen och ger oss en bra bild över vad allmänheten saknar och önskar av området, säger Agneta Runevad, projektledare stadsbyggnadskontoret till Vårt Göteborg.

— Det är också positivt att det har varit så stor bredd bland de svarande – en jämn fördelning mellan män och kvinnor, människor i alla åldrar, folk som bor i närheten och längre bort har svarat, fortsätter hon.

Området uppfattas som tråkigt

I Göteborgs stads enkät framkommer att idrottsområdet i allmänhet och aktiviteterna i synnehet uppfattas som tråkiga och inte så inbjudande.  Många uppskattar Lundbybadets utomhusbad men de påpekar också att det saknas grönska och tydliga gångstråk. Många tycker även att området skulle vinna på att fräschas upp och att aktivitetsmöjligheterna ska vara kvar – men gärna utvecklas.

Många synpunkter handlar även om café eller matservering och att vissa av dagens byggnader behöver renoveras eller göras mer inbjudande.

”Svårt att få allas synpunkter tillgodosedda”

— Svaren har gett oss en känsla för hur de som bor nära och besökare upplever området. Det är ett bra underlag, vissa saker kommer kunna förverkligas men det kommer att vara svårt att få allas synpunkter tillgodosedda, säger Agneta Runevad till Göteborgs stads hemsida.

För närvarande håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram ett samrådsförslag till detaljplanen. Detta ska presenteras under våren/sommaren 2021. Då kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter. I samrådsförslaget kommer svaren på enkäten finnas med som bilaga.

För närvarande har BK Häcken döpt om Rambergsvallen till ”Bravida arena” genom ett sponsoravtal.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: