Göteborgs stad betalar 1,4 miljarder – för att bygga en ny terminal till Stena Line

Kommunstyrelsen har sagt ja till de 1,4 miljarder kronor som behövs för att färdigställa färjeterminalen i Torslanda. Pengarna ska användas för att färdigställa flytten av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler till Arendal. 

Göteborgs Hamn AB har tidigare bett om en fortsatt investering på 1,4 miljarder kronor för upprättandet av den nya färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna i stadsdelen Torslanda. Totalt beräknas investeringen för Göteborgs Hamn AB uppgå till 2,5 miljarder kronor.

Nu har kommunstyrelsen i Göteborg klubbat igenom förslaget.

Vill flytta färjeterminalen eftersom ”Hamnens kärna över tid har förflyttats mot Hisingen”

Syftet med flytten från den nuvarande terminalen vid Masthuggskajen och Majnabbe är att hamnens kärna har förflyttats till Hisingen. Därför är det en naturlig utveckling att även Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminal flyttar dit: ”Givet närheten till befintlig infrastruktur, logistikverksamhet samt fordonsindustrin”, skriver Stadsledningskontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Målet är att kunna sätta igång den nya färjetrafiken någon gång mellan 2027–2029.

I och med flytten konstateras dock att tillgängligheten för personer som ska ta sig till den nya hamnen blir sämre:

”Tillgängligheten för persontrafiken till färjeverksamheten försämras i och med flytten från stadskärnan, särskilt för dem som förflyttar sig till fots eller med kollektivtrafik”, skriver Stadsledningskontoret. De menar vidare att berörda bolag, som Västtrafik, bör ha en dialog om att förse området med kollektivtrafik.

Visionsbild över Arendalsområdet i Göteborgs hamn med den nya färjeterminalen. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Projektet kostar 2,5 miljarder totalt – behövs nya ytor

För att möjliggöra flytten av terminalen krävs bland annat en utbyggnad/förstärkning av befintliga kajer, en breddning av hamnbassängen samt skapandet av nya ytor.

Sedan tidigare har Göteborgs Hamn AB förvärvat ett 108 000 kvadratmeter stort område av företaget Platzer – på vilket de ska bygga ut den nya terminalen.

— Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet för göteborgarna. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten, sa då P-G Persson, VD på Platzer.

Totalt beräknas projektet kosta 2,5 miljarder kronor, varav Göteborgs Hamn AB bett om 1,4 miljarder kronor för att färdigställa projektet.

Ärendet behandlas nu av kommunfullmäktige, där det slutgiltiga beslutet tas.

Stena Danica, som trafikerar Göteborg-Fredrikshamn. Foto: Stena Line.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: