Första steget mot Stena Lines flytt till Hisingen ”Väldigt glada”

Nu är första etappen mot att flytta Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler till Hisingen gjord. Ett område på 108 000 kvadratmeter har köpts i Arendal.
— Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet för göteborgarna, säger P-G Persson, VD på Platzer.

Den 09 juni köpte Göteborgs Hamn AB ett 108 000 kvadratmeter stort område i Arendal i Göteborgs hamn. Tanken är att rederijätten Stena Line ska flytta sina terminaler från centrala Göteborg till Arendal på Hisingen, från och med år 2027. 

— Givet infrastrukturen som är kopplad till Ytterhamnarna, såväl som de befintliga roro- container- och omlastningsterminalerna i området, den pågående utbyggnaden av lager- och logistikparker och inte minst närheten till fordonsindustrin på Hisingen finns det en tydlig logik i att fortsätta konsolidera trafiken hit till hjärtat av godsnavet. Det ger synergieffekter och stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla hela hamnen i hållbar riktning, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

”Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer”

Sedan tidigare fanns ett beslut om flytten i kommunfullmäktige och efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft så gick köpet igenom. Det innebär att Göteborgs Hamn AB och Platzer kommit överens om totalt 108 000 kvadratmeter mark – varav 49 000 kvadratmeter kontor- och industribyggnader, en vattenareal om 69 000 kvadratmeter samt en kaj.

Det sammanlagda fastighetsvärdet är 475 miljoner kronor.

— Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet för göteborgarna. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten, säger P-G Persson, VD på Platzer, i pressmeddelandet.

Tillträde senast om fem år – ska minska tung trafik i centrum

Tanken är att både Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler ska flyttas hit till Arendal. Stena Line, som skrivit under ett så kallat inriktningsavtal med Göteborgs Hamn AB, ska tillträda området senast den 1 januari 2027.

Ambitionen för flytten hit är även att minska den tunga trafiken i centrum ”samtidigt som centralt belägna ytor kan tillgängliggöras för fortsatt stadsutveckling”, skriver Göteborgs Hamn.

Stena Lines färjor till Danmark och Tyskland står redan i dag för en stor del av godstrafiken in och ut från Göteborgs hamn via lastbil. Tillsammans med Göteborgs Hamns Roro-verksamhet står de för en stor majoritet av det gods som förs in och ut med lastbil via Göteborgs hamn.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: