Hamnarbetarnas krav: Inga ryska fartyg i Göteborgs hamn – ”Flera svenska hamnar har tagit emot ryska fartyg”

Svenska Hamnarbetarförbundet kräver att regeringen sätter stopp för ryska fartyg i Sveriges hamnar. I ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmanar de att stänga gränsen:
— Flera svenska hamnar har tagit emot ryska fartyg under den senaste veckan och ytterligare anlöp är planerade under kommande veckor, säger förbundsordförande
Martin Berg.

Nästan 90 procent av all import och export till och från Sverige går via sjöfart. Göteborgs hamn på Hisingen är Sveriges största hamn. Hit anländer 11 000 fartyg varje år och 30 procent av den svenska utrikeshandeln passerar här på Hisingen.

I brevet som lämnades in under onsdagen vill Svenska Hamnarbetarförbundet se ett klargörande från regeringen om de redan beslutande sanktionerna mot Ryssland. Främst kräver de att ryska fartyg inte ska ha någon tillgång till svenska hamnar.

”Putin-regimens angrepp på Ukrainas självständighet är ett pågående brott mot folkrätten som nu eskalerar med storskaliga flyg- och artilleriangrepp mot tätbefolkade områden med stora civila förluster som följd”, skriver Martin Berg, förbundsordförande i Svenska Hamnarbetarförbundet i Göteborg.

Enligt förbundet har flera ryska fartyg haft tillgång till de svenska hamnarna den senaste veckan, trots det pågående kriget i Ukraina:

”Sjöfarten till och från Ryssland i svenska hamnar har dock hittills fortsatt såsom tidigare. Flera svenska hamnar har tagit emot ryska fartyg under den senaste veckan och ytterligare anlöp är planerade under kommande veckor”.

Uppmanar att följa andra europeiska regeringar och tydligt markera

Medlemmarna uttrycker vidare ”en stark motvilja mot att befatta sig med ryska fartyg och gods på väg till och från Ryssland under landets pågående angreppskrig mot Ukraina”.

De uppmanar även den svenska regeringen att följa andra europeiska regeringar och tydligt markera att svenska hamnar stängs för Ryssland. Till det bifogar förbundet en kravlista på vad som borde förbjudas i Göteborgs och samtliga Sveriges hamnar:

* fartyg på väg till eller från Ryssland
* fartyg som ägs eller kontrolleras av personer knutna till Ryssland
* fartyg som ägs eller kontrolleras av personer som kan anses agera på uppdrag av ovanstående
* ryskflaggade fartyg
* fartyg som är registrerade i Ryssland

Huvudsyftet att stoppa ryska fartyg är att med civila påtryckningsmedel försöka ge både ekonomiska och politiska konsekvenser för Putin-regimens agerande.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: