Här är facknämnderna som ersätter SDN Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen – två hamnar på Hisingen

Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ersätts med facknämnder – där två av sex hamnar på Hisingen.

Det är en stor förändring internt för ledning och administration, men ambitionen är att den knappt ska märkas för göteborgarna. Verksamheter som idag finns i stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ingår i den nya organisationen. De som idag får stöd och service från den kommunala verksamheten kommer att fortsätta att få det som vanligt efter årsskiftet. Verksamheterna finns kvar där de är idag, däremot kommer ledning och administration för de nya nämnderna att flytta till nya huvudkontor.

Två av sex hamnar på Hisingen

Sex nya facknämnder skapas vid årsskiftet:

 • Nämnden för funktionsstöd, huvudkontor: Selma Lagerlöfs torg 2
 • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, huvudkontor: Zirkongatan 7
 • Socialnämnden Centrum, Skånegatan 9A
 • Socialnämnden Hisingen, Vågmästaregatan 1A
 • Socialnämnden Nordost, Förstamajgatan 2A
 • Socialnämnden Sydväst, Zirkongatan 7

Inflyttning till huvudkontoren sker första kvartalet 2021. Stadsdelskontoren kommer inte att vara kvar.

LÄS MER: Nu lägger kommunen ner Norra Hisingen, Västra Hisingen och Lundby – för gott

Följande verksamheter kommer dessutom att föras över till nämnder som redan finns idag:

 • Kulturskolan till grundskolenämnden
 • Tillståndsenheten till miljö- och klimatnämnden
 • Stora delar av måltid, lokalvård och vaktmästeri till grundskolenämnden och förskolenämnden
 • Medborgarkontoren till nämnden för konsument- och medborgarservice
 • Kulturhusen till kulturnämnden

De cirka 23 000 medarbetare som är berörda av omorganisationen behåller sina telefonnummer men får nya e-postadresser. Man kommer dock att nå dem på deras gamla e-postadresser fram till 30 april 2021.

Målet: Skapa en mer ”likvärdig och effektiv välfärd”

Enligt Göteborgs stad är syftet bakom förändringen att på sikt kunna skapa en mer ”likvärdig och effektiv välfärd”. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska man få en god och likvärdig service.

Den nya organisationen med facknämnder samlar kompetens och ledning för sakområden och målgrupper och ger bättre möjligheter att möta de ekonomiska utmaningar som många kommuner i Sverige står inför, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Sedan 30 år tillbaka har Göteborgs Stad haft stadsdelsnämnder. Under många år var de 21 till antalet men från 2011 minskades de till tio. 2018 blev förskolan och grundskolan egna facknämnder. Detta medförde att ansvaret för cirka 40 procent av stadsdelsnämndernas verksamhet flyttades till andra nämnder. Kommunfullmäktige beslutade hösten 2019 att stadsdelsorganisationen skulle avvecklas för att istället under 2021 inrätta facknämnder. Även social resursnämnd som har haft i uppdrag att stödja stadsdelarna försvinner vid årsskiftet, meddelar staden.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: