AVSLÖJANDET: Det blir ”tunnelbana” mellan Lindholmen och Linnéplatsen – för linebanepengarna

Om Trafikkontoret får som de vill blir det ingen ny bro mellan Hisingsbron och Älvsborgsbron. De föreslår att lokalpolitikerna ska besluta att bygga en ny tunnel mellan Lindholmen och Stigberget. Det avslöjas av Demokraternas kommunalråd Henrik Munck – på Facebook.

Att en ny älvförbindelse av något slag behövs mellan Lindholmen och fastlandet har varit bestämt sedan projektet med att bygga en linbana på sträckan ansetts bli för dyr i förhållande till dess samhällsnytta. Däremot har det varit oklart om en bro eller tunnel är den bästa alternativa lösningen. Frågan har därför varit ute på remiss under hösten, något HelaHisingen.se tidigare rapporterat om.

På grund av det stora allmänintresset skickade Trafikkontoret ut ett förberedande pressmeddelande på måndagen och bjöd in media att anmäla sig till en digital pressträff på fredag, för att få mer information om vad som föreslås från remissinstanserna.

Trafikkontorets pressmeddelande bjöd in till pressträff på fredag.

LÄS MER: Vilket av dessa tre förslag borde bli nästa älvförbindelse till Hisingen?

Kommunalrådets avslöjande: En tunnel föreslås

Men följarna av Yimby Göteborg på Facebook fick bara några timmar efter pressmeddelandet reda på informationen. I en post i gruppen för det lokala stadsbyggnadsnätverket så publicerade lokalpolitikern Henrik Munck, kommunalråd för uppstickarpartiet Demokraterna, nämligen informationen som han fått till sig redan under måndagen.

En av bilderna som Henrik Munck (D) publicerade på Facebook.

I anslutning till Facebook-posten förklarade Henrik Munck det han publicerade:

”TUNNEL Linné-Stigberget-Lindholmen för spårväg
Trafikkontoret kommer i februari 2021 föreslå beslut av tunnelalternativet.
En stor majoritet av remissinstanserna förordar detta.
Ökad investeringskostnad föreslås tas av ”linbanepengar”.
Att notera:
-Högbroalternativet visar högre samhällsnytta. Troligen pga att det medger fler linjedragningar som ger restidsvinster (jämfört med tunnelalternativet). En koppling mellan tunneln och Första Långgatan behöver sannolikt utredas vidare, för snabba restider mellan Järntorget och Hisingen utan byte.
-Tunnelns öppning vid Linnéplatsen, och trafiklösningen därikring, kommer säkerligen kräva en hel del mer arbete…för att bli bra.”

Ett av svaren han fick på sin Facebook-post var en hyllning från det socialdemokratiska kommunalrådet Blerta Hoti:

Därmed verkar det som att slutsatserna efter remissperioden är att Trafikkontoret ska föreslå en tunnel framför bro-alternativen för politikerna i Trafiknämnden på torsdag.

Så här ser tunnelförslaget ut

Tunnelalternativet innebär att man bygger en spårvägstunnel från Lindholmen till Stigberget, som sedan fortsätter upp till Linnéplatsen. Detta är tänkt att på sikt länka samman Brunnsbo – där Hisingens nya tågstation ska ligga – och Linnéplatsen.

Den här videon visar hur tunnelförslaget ser ut mer i detalj:

Trafikkontoret föreslår att en del av finansieringen ska komma från de pengar som finns reserverade för linbaneprojektet som inte blev av. Närmare bestämt 410 miljoner kronor som i så fall överförs till projektet.

Den totala kostnaden för ”Program Brunnsbo Linné” beräknas till 6,13 miljarder kronor ”förutsatt att medel överförs från samtliga parter i Sverigeförhandlingen på motsvarande en summa av 1020 mnkr”, skriver Trafikkontoret i de publicerade dokumenten.

I februari 2021 väntas politikerna ta beslut om de ger grönt ljus till tunneln.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: