Här är Stena Lines nya Tysklands- och Danmarksterminal – flyttar till Hisingen

Från och med 2027 kan både Stena Danica och Stena Germanica ha sina terminaler på Hisingen. Ett nytt färjeläge i Arendal ska göra det möjligt för rederijätten att driva sina passagerarlinjer till Danmark och Tyskland från Hisingssidan – trots att deras avtal för terminalerna på fastlandet först löper ut 2035.

Stena Line och Göteborgs Hamn AB berättar tillsammans i ett pressmeddelande om hur de ska arbeta ihop för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal på Hisingen, från 2027. Ett nytt färjeläge ska främja Stena Lines förutsättningar för att växa och genomföra framtida satsningar för att uppfylla sitt mål om en helt fossilfri verksamhet 2050.

Samtidigt ger det enligt kommunikén ”möjligheter att flytta tung trafik ut ur staden och gynnar Göteborgs Stads stadsutvecklingsplaner”.

Stena Line och Göteborgs Hamn AB har undertecknat ett inriktningsavtal som innebär att man ska arbeta för att hitta en ny placering av färjerederiets terminaler och hamnverksamhet i Arendal. Ambitionen är att både kunna stärka Göteborg som ett hållbart nordiskt godsnav och den gemensamma visionen om hållbar sjöfart och hamnhantering, och gå hand i hand med kommunens planer på att utveckla en tät blandstad längs älvstränderna.

Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.

— Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.

Så ska Stena-terminalen i Arendal se ut

Stena Line, Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn AB har sedan många år ett nära och mycket gott samarbete. Avtalet för tomterna där Danmarks- och Tysklandsterminalerna ligger har tidigare förlängts till år 2035. I avtalen har man dock tagit höjd för en tidigare avflyttning om detta skulle vara påkallat av stadsutvecklingen och detta har nu aktualiserats som en följd av beslutet om att genomföra Lindholmsförbindelsen.

Lindholmsförbindelnsen, som HelaHisingen.se avslöjade att Göteborgs stad bestämt sig för redan i december 2020, innebär att man ska bygga en tunnel mellan Skateberget i Lindholmen och Majorna där spårväg ska gå. På sikt är det en del av planen att bygga en spårvägslinje från Brunnsbo till Linnéstaden.

Stena Lines färjeterminal i Arendal kan se ut så här – redan från 2027. Foto: GÖTEBORGS HAMN

Visionsbilden av den kommande terminalen för Stena Lines färjetrafik visar att man planerar för en gemensam terminalsbyggnad för både Tysklands- och Danmarkstrafiken, till skillnad från de två separata terminalerna som ligger i höjd med Masthugget och Majorna i dag. På bilden kan man även se tt en större parkering samt nya infartsvägar till området planeras för lätt access för gods- och bilpassagerartrafik till området.

Vilka eventuella kollektivtrafikförbindelser som kommer finnas till den nya terminalen framkommer dock ej.

— Efter att hamnen säkrat mark och avtal med kringliggande verksamheter finns nu en lämplig fysisk plats och en grundläggande layout. Med det har vi tillsammans skapat förutsättningar för att kunna gå vidare med ett ersättningsläge som gynnar Stena Lines verksamhet, som är rimmar med hamnens ambition att konsolidera hamnverksamheterna i ytterhamnarna, samtidigt som staden får tillgång till centrala ytor för stadsutveckling, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Stena Lines färjor till Danmark och Tyskland står redan i dag för en stor del av godstrafiken in och ut från Göteborgs hamn via lastbil. Tillsammans med Göteborgs Hamns Roro-verksamhet står de för en stor majoritet av det gods som förs in och ut med lastbil via Göteborgs hamn.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: