Se sommarens bygge av nya Hisingsbron – på tre minuter!

Bygget av Hisingsbron har gått in i en intensiv fas i sommar. Därför har Göteborgs stad satt samman en film för att visa nyfikna hur det har sett ut. På tre minuter får du en bra sammanfattning av det som skett…

”Först anlände pylonerna, som monterades och kom på plats mitt i semestertider. Därefter kom brons hjärta – lyftspannet, som under augusti förbereddes och monterades för att sedan första helgen i september för första gången hissas upp till toppläge”, beskriver Stadsutveckling Göteborg filmen, som du kan se här:

Utmaningar inför invigningen 2021

Som HelaHisingen.se berättat om tidigare i år planeras ett antal åtgärder för att inte skapa trafikkaos när den nya bron ska invigas 2021. När Hisingsbron står klar sänks nämligen passagehöjden för fartyg och segelbåtar från dagens 18,3 meter till 12 meter. Det skulle kunna innebära mycket mer broöppningar.

Här kan du läsa mer om planen för hur den utvecklingen ska förhindras:

Fakta: Hisingsbron

Hisingsbron (Arpeggio)
Typ: Lyftbro av stål och betong.
Segelfri höjd: 12 meter.
Segelfri höjd öppnad: 28 meter.
Byggtid: Arbetet inleddes 2016. Beräknas vara klar våren 2021 för bil, buss, gång och cykel och ett halvår senare för spårvagn. Den uttjänta Götaälvbron ska rivas senast till 2022.
Nybyggnad av lyftbro i stål och betong, Göteborg.
Tidplan: September 2016-2022.
Byggherre: Trafikkontoret Göteborgs stad.
Totalentreprenör: Skanska-MTH JV.
Arkitekt: Dissing+Weitling.
Kostnad: 3,5 miljarder.
Källa: Dagens Infrastruktur.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: