Här ska hisingsbor få makten över nästan 1 miljon – för att hitta på något kul där de bor

Göteborgs stad har beslutat att genomföra en medborgarbudget i Hisings Backa – där ett antal förslag ska få upp till 100 000 kronor var, eller om flera förslag kan kombineras ännu mer än så. Budgeten för projektet blir på 1 miljon kronor och för det ska Backaborna kunna hitta på kreativa saker – samt staden stärka tilliten till socialförvaltningen.
— Förhoppningen är att det kommer in många bra förslag och att vi kommer kunna sprida detta till fler delar av staden framöver, säger Jonas Nilsson (V), ordförande för Socialnämnden Hisingen.

HelaHisingen.se har tidigare berättat om Medborgarbudgeten i Lundby, ett populärt initiativ från Göteborgs stad och lokala fastighetsägare för att skapa delaktighet i stadsdelen. Syftet är att ”skapa engagemang” i området runt Bjurslättsskolan i Lundby och initiativet nominerades 2021 till en internationell utmärkelse: IOPD Award “Best practice in citizen participtation”.

— Vi har haft en medborgarbudget för att stärka närområdet. Tillsammans med fastighetsägare arbetar vi med delaktighet, inflytande och trygghet, sa Victoria Trygg, delansvarig för Medborgarbudgeten ”Din idé” i Lundby då.

Nu kommer ett helt nytt medborgarbudget-projekt att genomföras på Hisingen, den här gången i Hisings Backa.

I kommunfullmäktiges budget 2023 har Socialförvaltningen Hisingen fått i uppdrag att genomföra ett ”pilotprojekt” med en medborgarbudget i kommunal regi. Projektet skulle riktas mot något av Göteborgs särskilt utsatta områden och ha fokus på kultur och fritid.

Syftet med en medborgarbudget är att ”involvera medborgarna i prioriteringen av kommunala resurser som påverkar deras dagliga liv. Vid lyckad process kan tilliten till Socialförvaltningen komma att öka”, skriver Göteborgs stad i uppdraget.

Socialnämnd Hisingen har nu beslutat att invånare i Backa kommer kunna lämna in förslag på aktiviteter som budgeten kan användas till i områdena längs Litteraturgatan som skär igenom stadsdelen från Brunnsbo till Bäckebol.

Varje aktivitet får kosta maximalt 100 000 kronor men flera aktiviteter som passar ihop kan komma att slås ihop till en större aktivitet som exempelvis en gemensam festival, marknad eller liknande, beroende på vilka förslag som kommer in. I bifogat tjänsteutlåtande finns mer information (se sida 5 för kriterierna) – obs att förslagstiden förlängdes till 21 maj.

Nämndens ordförande Jonas Nilsson, Vänsterpartiet säger så här om satsningen:

— Vi hoppas att medborgarbudgeten kan skapa engagemang för att påverka sitt närområde. Pengarna i den här budgeten ska användas av boende i Backa-Brunnsbo till gratisaktiviteter i området kring Litteraturgatan. Det här är ett pilotprojekt som jag är glad att det hamnar i ett eftersatt område. Förhoppningen är att det kommer in många bra förslag och att vi kommer kunna sprida detta till fler delar av staden framöver, säger Jonas Nilsson (V), ordförande för Socialnämnden Hisingen.

Så här ska du skriva ditt förslag

Alla som bor och vistas i området Brunnsbo/Backa (varför staden helt plötsligt separerat Brunnsbo, som legat i just Hisings Backa sedan området byggdes, det vet vi på HelaHisingen.se dock ej…) får lägga förslag på vad som ska göras för pengarna i medborgarbudgeten.

Förslagen ska:
• Vara av karaktären sociala aktiviteter/upplevelser och passa temat ”saker man
kan göra/eller uppleva tillsammans”
• Vara en aktivitet som passar många medborgare
• I första hand genomföras i området längs Litteraturgatan
• Inte innebära någon kostnad för deltagare i aktiviteten
• Ha en ansvarig person som går att nå via telefon eller e-post
• Inte göra så att någon privatperson tjänar ekonomiskt på aktiviteten
• Vara genomförbart år 2023
• Inte kosta mer än 100 000 kronor per förslag
• Ha lämnats in mellan 14 april – 21 maj 2023
• Ska följa Göteborgs Stads värdegrund
• Inte bryta mot lagen
Kriterierna bygger på tidigare genomförda medborgarbudgetar i Göteborgs Stad och
dessa kriterier har visat sig vara väl fungerande i sammanhanget.

Enligt Göteborgs stads egen information om vad som är en lämplig summa för en medborgarbudget så är projektet i Backa dock en lite snål budget:

”För pilotprojektet Medborgarbudget SF Hisingen, Backa – Brunnsbo har kommunbidrag på 1 miljon avsatts varav minst 800 000 går till genomförande av sociala aktiviteter. Satsningen innebär 30 kronor per medborgare i berört område. Rekommenderat är att det vid medborgarbudgetar avsätts ca 100 kronor per medborgare”, skriver kommunen i uppdraget.

Projektet har startat ett Instagramkonto där man kallar till möte Community Center Brunnsbo (Folkvisegatan 14) den 14 april vid 15:00.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: