Kungens namnteckning har ingraverats i Hisingsbron – avtäcks under pompa och ståt

Nu öppnar staden Hisingsbrons trapptorn. Det kallar de för ”den sista milstolpen i byggnationen av stadens nya bro”. Vid en ceremoni avtäcks plaketten med kungens signatur från brons officiella invigning som hölls den 5 september 2021. Därefter kan allmänheten använda trapporna upp till Hisingsbron.

När Göteborgs stad beskriver Hisingsbron menar de på att den är en ”pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg och regionen”. Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnarna började trafikera bron den 16 augusti samma åt och och den 5 september 2021 kom alltså Carl XVI Gustaf till den officiella invigningsceremonin för bron.

Nästan två år senare är trapptornen klara och kan därmed öppnas för allmänheten. Detta innebär också att Göteborgs stad kan lämna tillbaka kajerna under bron till göteborgarna och att det därmed blir enklare att ta sig över älven till fots.

Öppningen av Hisingsbrons trapptorn flyttades fram på grund av ett konstruktionsfel, som innebar att balkongerna på två av de fyra trapptornen behövde förstärkas. Inget trapptorn har behövt rivas, men på delar av de två balkongerna har betong bilats bort för att förstärka armeringen och gjuta ny betong.

Avtäcker en plakett med kungens signatur

För att fira den här sista milstolpen för stadens nya bro och landmärke håller Göteborgs stad en ceremoni där de avtäcker en plakett med kungens signatur och klipper bandet för att öppna Hisingsbrons fyra trapptorn. Efter avtäckningen bjuder vi allmänheten på fika under bron vid Lilla Bommen.

Kungens signatur. Foto: WIKIMEDIA

Vid öppningsceremonin deltar:
Håkan Eriksson, vice borgmästare
Christer Niland, avdelningschef för stora projekt, exploateringsförvaltningen
Klara Jonsson, programchef för Hisingsbron
Kristina Lindfors, direktör exploateringsförvaltningen
Henrik Kant, direktör stadsbyggnadsförvaltningen
Per-Ola Svahn, regionchef Skanska Sverige.

Tid: fredagen den 26 maj 2023 klockan 11.30.
Plats: Hisingsbron, vid det sydvästra trapptornet på fastlandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: