Här skapas en mobil box för att stoppa knarket

Anna Pellegrini, projektledare för Trygga Lindholmen.

Pluggar du på gymnasiet och behöver sommarjobb eller bostad?
Då kan du vända dig till ”Ung Info Lindholmen” – ett projekt som vill hjälpa ungdomar att komma rätt i samhället.
– Det ska bli en bra mix och en blandning av verksamheter som kan erbjuda stöd och hjälp, inspirera till en aktiv fritid, informera om jobb och universitetsstudier och annat som är viktigt i livet för gymnasieungdomar, säger projektledaren Anna Pellegrini.

På Lindholmen går närmare 5 000 elever. Därför har flera verksamheter slagit sig samman och skapat ett mobilt rum dit tanken är att gymnasieungdomar ska kunna vända sig för att få tips och råd om framtiden.
Vad det finns för fritidsaktiviteter i närheten, vilka jobbmöjligheter som är tillgängliga samt vilka andra instanser det finns för att hjälpa elever vidare.
— Med Ung Info kan vi nå ut till många på ett lättillgängligt sätt med information om vad samhället kan erbjuda. Samtidigt kan vi fånga upp de som behöver stöd och hjälp och slussa dem rätt, säger Anna Pellegrini i ett pressmeddelande.

”Platser som kan upplevas som otrygga”

De olika aktörerna som kommer att finnas på plats i det så kallade mobila rummet är bland andra Fryshuset, Ungdomsmottagningen, Tjejjouren Väst, Mini-Maria och polisens rekryteringsgrupp.
Ung Info är en mindre del av ett större projekt – att göra området vid gymnasieskolorna mer säkert:

”På området finns också platser som kan upplevas som otrygga med en oro för narkotikaförsäljning”, skriver de i ett pressmeddelande.

Därför pågår sedan tidigare ett samarbete mellan bland andra Social resursförvaltning och Utbildningsförvaltningen i en satsning för att öka tryggheten.
— Det har varit en lång resa där vi har jobbat fram många förslag på strategier och aktiviteter. Nu kan flera av dem genomföras i praktiken. Genom den här samverkan ökar förutsättningarna för en tryggare miljö för de unga på Lindholmen, säger Jascha Marteleur, sektorchef i Lundby stadsdelsförvaltning.

Det mobila rummet kommer vara öppet tisdag till torsdag mellan klockan 11-15 fram till maj månad. Därefter ska resultaten utvärderas.