Inifrån tunneln: Här görs de sista finjusteringarna – nu är Marieholmstunneln (i princip) klar

Vid årsskiftet öppnar Marieholmstunneln – Göteborgs nya älvförbindelse med Hisingen. Här är bilderna på när Trafikverket genomför de sista finjusteringarna innan arbetet är klart.

Enligt Trafikverket är det i huvudsak trafik till och från Lundbyleden och Kungälv som bör välja Marieholmstunneln när den står klar vid årsskiftet. Exempel på dessa färdvägar kan vara att man väljer Marieholmstunneln (framför Tingstadstunneln):

  • när du kör sträckan E20 – Lundbyleden
  • när du kör sträckan E6 Norrgående (Kungälv) – E20
  • när du kör sträckan E45 Norrgående (Trollhättan) – Lundbyleden

Medan de föreslår att man väljer Tingstadstunneln om man ska från Hisingen mot exempelvis Landvetter eller Kungsbacka.

Sista bitarna som återstår

En av de sista åtgärderna med tunneln har varit att montera fläktsystem i taket.

– Inredningen inne i tunneln är så gott som på plats. Vi har målat linjer och satt upp skyltar och fläktar, säger Hanna Närhi, projektingenjör hos Trafikverket.

Fläktar monteras i taket av Marieholmstunneln. Foto: TRAFIKVERKET
Linjer målas för att skapa filer i Marieholmstunneln. Foto: TRAFIKVERKET

— Den tid som är kvar slutför vi våra installationsarbeten samtidigt som vi gör tester i tunneln och utbildar trafikövervakare, personal hos räddningstjänsten med flera, säger Hanna Närhi, projektingenjör hos Trafikverket.

— Vid E6:an mellan Tingstad och Bäckebol har vi öppnat den nya gång- och cykelbanan och vi är nu i slutskedet i bygget av den nya bullerskyddskärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet. I slutet av oktober är vi helt klara med bullerskyddsskärmen, säger Hanna Närhi, projektingenjör hos Trafikverket.

Flygbild över området vid Marieholmstunneln. Foto: TRAFIKVERKET

Bilderna kommer från Trafikverkets egen dokumentation av arbetet med Marieholmstunneln. Här kan du se deras video på färdigställandet av tunneln:

https://www.youtube.com/watch?v=pIZfsOxGeUA

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: