Massiva köer – 30 000 personer ska in i området – ”Blir en väldigt stor utmaning”

Tiotusentals personer beräknas komma att arbeta och bo i det nya området Karlastaden – varje vardag. Men redan nu är det långa köer för att ta sig in till Lindholmen på morgonen.
— Det kommer att vara en trafikpåverkan framöver. Det går inte att komma ifrån, säger David Palmqvist, projektledare på Trafikkontoret.

Flera byggen pågår just nu på olika håll på Lindholmen. Ett av de största är Senekes bygge av Karlatornet och det omkringliggande Karlastaden. I den nya stadsdelen planeras åtta kvarter och det byggs hotell, handel och service, förskola samt över 2 000 lägenheter. Beräkningen hos byggföretaget Serneke, som äger Karlatornet ihop med fastighetsjätten Balder, är att mellan 20 000-30 000 personer som jobbar, bor eller besöker skyskrapan och den omgärdande stadsdelen ska passera en normaldag.

— Lägenheter, kontor, handel, barer, restauranger, kaféer, service, hotell och massor av annat som inte är tornet växer fram nu och skapar ett underlag för aktivitet dygnet runt omkring Lindholmen och det glömmer många av som bara vill prata om Karlatornet, har Ola Serneke tidigare sagt till Hela Hisingen.

Strax före 09 på vardagsmorgnar är det redan nu långa köer mot Lindholmen. Foto: Hela Hisingen.

Planerna ligger långt i framtiden – endast en väg ska byggas

För att möta behovet av ökat antal människor som ska ta sig till och från platsen varje dag, har trafikkontoret flera planer på gång. Men redan nu på morgonen är det långa köer från Lundbyleden, mot cirkulationsplatsen och till Lindholmen.

David Palmqvist är biträdande projektledare för spårutbyggnaden på Lindholmen och har tidigare haft ansvar på Trafikkontoret för den övergripande planeringen av Lindholmen. Enligt honom arbetar de med olika etapper för att motverka köerna.

— Flera andra exploateringar planeras på Lindholmen och Karlastaden är bara en liten del av det. Det kommer bli en väldigt stor utmaning för människor att ta sig till och från Lindholmen. Det är vi medvetna om och försöker åtgärda i olika etapper, säger han och fortsätter:

— Det kommer att vara en trafikpåverkan framöver. Det går inte att komma ifrån.

Trafikkontoret har planer på en ny gata, Andromedagatan, för att möta behovet av bilar. Foto: Hela Hisingen.

Ska ”växla upp kapaciteten” – satsar på gång- och cykeltrafik

Den första saken som de bygger nu är en ny gata, Andromedagatan, som ska ansluta till cirkulationsplatsen.

— Andromedagatan ska vara klar till våren. Den ligger norr om Karlastaden och kommer gå strax söder om Hamnbanan eller parallellt med Hamnbanan. Det är ett grepp vi tar i omvandlingen av strukturen.

Hur ska ni göra för att möta det behovet av människor som ska ta sig till och från Lindholmen?

— Vi har sett beräkningarna på 20-30 000 personer inom området och vi vet om att det är en jättestor utmaning. Samtidigt som problemen med många bilar, går 16-bussen med jättemycket trafik. Planen är att vi ska växla upp kapaciteten och ha en spårväg i stället, säger David Palmqvist på Trafikkontoret.

Byggandet av spårvägen ska påbörjas nästa sommar och tanken är att den ska stå klar 2025.

— Det kommer öka kapaciteten i kollektivtrafiken, när vi förtätar. Men sedan kommer gång- och cykel behöva vara de dominerande trafikslagen, precis som i andra delar av stan.

Trafiken står still under vardasgmorgnarna. Foto: Hela Hisingen.

Resandet måste förändras – bygger nytt färjeläge

Trafikkontoret bygger också ut ett färjeläge mot älven vid Pumpgatan, där en ny båt ska trafikera förbindelsen. Det finns även planer på en gång- och cykelbro framöver.

— De stora satsningarna är på kollektivtrafiken och gång- och cykel i området. Men det är en utmaning att exploatera så mycket på en sådan här yta, eftersom de flesta vägarna redan är på plats. Det är bara Andromedagatan som läggs men annars kommer gatustrukturen se ut likadant.

Han poängterar att det handlar om att resandet till och från Lindholmen måste förändras från att använda bilen till gång- eller cykeltrafik.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: