LISTAN: 10 förändringar Västtrafik planerar på Hisingen *Busslinjer läggs ner *Körsträckan förändras *Ny färja ersätter

Västtrafik planerar tio förändringar i kollektivtrafiken på Hisingen. Bland annat ändras resvägen för bussar, en ny färja sätts in och man planerar extratrafik runt Batterifabriken i Torslanda.
— Vi vill ha en kollektivtrafik på Hisingen som är anpassad efter förutsättningarna som råder, säger Frida Antonsson, presskommunikatör på Västtrafik
.

Redan i somras gjorde Västtrafik ett antal förändringar på Hisingen. Linje 19 fick då ändrad körsträcka, vilket innebär att det nu endast går en direktbuss från Hisings Backa till centrum.

— Tanken med det är att vi måste lätta trycket i centrala delarna av staden. Alla linjer kan inte köra till centrala Göteborg, för där finns kända problem i trafiken. Vi kommer minska antalet fordonsrörelser i centrala Göteborg, sa då Anders Kling, biträdande affärschef för stadsbusstrafiken på Västtrafik, till Hela Hisingen.

Flera linjer kommer få ändrade körsträckor. Foto: Hela Hisingen.

Och nu görs flera andra åtgärder på Hisingen. I Västtrafiks trafikplan för 2023 ser bolaget över kollektivtrafiken tillsammans med kommuner och andra intressenter för att se hur den ska utvecklas det nästkommande år. I den ingår bland annat extra trafik till byggandet av batterifabriken i Torslanda. Det är något som Västtrafik planerar att sätta in redan under nästa år, för att öka antalet resande till och från fabriken. Samtidigt ser man över situationen kring Campus Lundby.

— Västtrafik har en dialog med campus Lundby angående utbyggnadsplanerna. Det finns mycket tankar på framtida trafikering och mobilitet i området. Redan idag finns det goda förbindelser till områdets norra delar, via hållplats Gropegårdsgatan. Vi kommer under kommande år förstärka trafiken på Inlandsgatan (hållplats Ramberget). Sammantaget blir det fler turer i närområdet, säger Frida Antonsson, presskommunikatör på Västtrafik.

Förändrade körsträckor och satsning på Säve flygplatsområde

Även linje 18 kommer få ändrad körsträcka, som ett led mot citybusskoncept enligt Målbild Koll2035, som är planen för det långsiktiga arbetet att utveckla trafiken i Göteborgsområdet. Linje 18 kommer nu att trafikera sträckan Körkarlens gata–Hjalmar Brantingsplatsen–Brunnsparken–Korsvägen–Skårs Kyrka och Kallebäck.

— Förändringar i kollektivtrafiken behövs för att kollektivtrafiken ska vara så effektiv som möjligt. Genom att noga följa resandet och de behov som finns kan vi säkerställa att våra resurser används på ett sätt som blir bäst för flest, säger Frida Antonsson.

Redan nästa år planeras det nya färjeläget Pumpgatan att färdigställas med en ny elfärja. Foto: Västtrafik.

Vilka kommer redan nästa år?
— Det vi vet idag är att linje 18 och 19 kommer att ersätta linje 45 och halva linje 50. Vi ser också över trafiken i Backa och Säve, men återkommer med detaljer kring detta. Utöver detta planerar vi att trafikera mer på Säve flygplatsområde, säger Frida Antonsson och fortsätter:

— I juni 2023 kommer linje 311 att läggas ner och man kommer i stället kunna göra sina resor mellan Svingeln och Bäckebols köpcentrum med linje 40. Utöver detta kommer linje 37 ersätta 311 på Ellesbovägen och vi kommer också att förlänga linje 44 från Körkarlens gata till Hjalmar Brantingsplatsen. 

Varför görs förändringarna på Hisingen?
— Förändringarna på Hisingen planeras för att möta ett ökat resande men det är för tidigt att svara på exakt hur det nya linjenätet kommer påverka. Vi vill ha en kollektivtrafik på Hisingen som är anpassad efter förutsättningarna som råder. Vi vill även främja en fortsatt stadsutveckling och utveckla nya intressanta kopplingar för våra resenärer.

Nedanför kan du se listan som finns med i trafikplaneringen för 2023.

LISTAN: 10 förändringar av kollektivtrafiken på Hisingen

CAMPUS LUNDBY

”I det längre perspektivet uppskattas detta medföra ett tillskott av personal på 10 000 till området. I området planeras inga nya parkeringsplatser vilket innebär att verksamma i området behöver ta sig med cykel, gång eller kollektivtrafik i högre grad. Utifrån den omfattande expansionen ser Västtrafik ett behov av att förbättra kollektivtrafiken till Campus Lundby”, skriver Västtrafik i Trafikplaneringen 2023. Konkret ska det innebära fler turer från hållplatsen Ramberget.

UPPSKJUTEN TRAFIKSTART

Upphandlingen för områdestrafiken på Hisingen blev överklagad. ”Förändringar på en del linjer som ingår i kommande Hisingsavtal kommer att behöva genomföras oavsett i juni 2023. Vi arbetar just nu fram ett tillfälligt avtal för att möjliggöra en trafikering”, skriver Västtrafik. Ovanstående trafikering av campus Lundby är en av delarna i Hisingsavtalet.

BATTERIFABRIKEN I TORSLANDA

”Västtrafik avser därför att tillse extratrafik till fabriken under byggtid 2023 till 2025. Från 2025 behöver en permanent kollektivtrafik etableras, vilket behöver ske i samordning med det samlade kollektivtrafikutbudet till Volvoområdet och Arendal”.

LINJE 25 – FÖRÄNDRAD KÖRSTRÄCKA

Linje 25 mellan Balltorp–Länsmansgården kortas av till Mölndal Innerstad. För resenärer som tidigare rest med linje 25 till Åbro så hänvisar Västtrafik till linje 758 (Heden–Mölndal–Marklandsgatan) samt Lila Express (Torslanda–Frölunda–Mölndal–Mölnlycke). Resenärer från Balltorp hänvisas till den nya linjen 759 (Mölndal–Balltorp) som är tänkt att starta i juni 2023.

LINJE 58 FÖRSVINNER

Linje 58 (Eketrägatan–Nordstan–Bergsjön) ersätts av nya linje 21 (Eketrägatan–Nordstan–Bergsjön) i juni 2023 med oförändrat turutbud. Linje 21 får en ny rutt i den nordöstra delen där linjen inte kommer att trafikera via Utby utan istället kommer gå via Bergsjövägen/Almanacksvägen/Kortedalavägen.

BUSS 18 – FÖRÄNDRAD RESVÄG

Linje 18 (Backa–Johanneberg) får en ändrad linjesträckning i juni 2023 och kommer att trafikera sträckan Körkarlens gata–Hjalmar Brantingsplatsen–Brunnsparken–Korsvägen–Skårs Kyrka–Kallebäck. Linjen fortsätter till Bäckebol Norra under vardagar klockan 09:00–20:00 samt på helger klockan 10:00–18:00. Resenärer som reser mellan Kallebäck och Brunnsparken hänvisas till linje 18 i stället för dagens linje 50. Resenärer som idag reser med linje 18 från Johanneberg hänvisas till nya linje 60 (Redbergsplatsen–Brunnsparken–Fredriksdal) som startar i juni 2023.

BUSS 19 – FÖRÄNDRAD RESVÄG

Linje 19 (Backa–Centrum–Fredriksdal) får en ändrad linjesträckning i juni 2023 och kommer att trafikera mellan Körkarlens gata–Hjalmar Brantingsplatsen–Lindholmen–Eriksberg–Marklandsgatan. Delen Eriksbergstorget–
Marklandsgatan trafikeras inte måndag–fredag efter klockan 20:00 samt lördag–söndag före klockan 10:00 och efter klockan 18:00. Linje 19 ersätter dagens linje 45. För resenärer innebär det att de som reser mellan Backa och innerstaden av Göteborg primärt hänvisas till linje 18. Linje 143 finns också under högtrafik måndag–fredag mellan Backa och Svingeln.

NY FÄRJA

Under våren 2023 planerar man att färdigställa det nya färjeläget Pumpgatan vid Lundbystrand. I samband
med att färjeläget är färdigbyggt kommer en ny färjelinje att trafikera sträckan mellan Stenpiren och Pumpgatan under veckans samtliga dagar.

NEDLÄGGNING AV LINJE 241

Högtrafiklinjen 241 (Frihamnen–Lilla Varholmen) läggs ned. Trafiken ska i stället omfördelas till Röd Express (Landvetter–Göteborg–Lilla Varholmen). ”Resandet med linje 241 har varit lågt över en längre tid sedan linjens ändstation flyttades från Nils EricsonTerminalen till Frihamnsporten samtidigt som Röd Express haft kapacitetsproblem under morgon och eftermiddag”, skriver Västtrafik om nedläggningen.

NY SPÅRVÄG LINDHOLMEN

Under hösten 2022 påbörjas de förberedande arbetena av den nya spårvägen från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen. Tanken är att den ska gå genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: