Lindholmsförbindelsen försenas flera år – har hittat kritiska riskmoment

Förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen ska vara ”ryggraden för framtidens kollektivtrafik” i Göteborg. Men nu försenas färdigställandet flera år.
— Det handlar framför allt om att bygget av sänktunneln beräknas ta något längre tid, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på trafikkontoret.

Den så kallade Lindholmsförbindelsen är en del av Sverigeförhandlingen och Målbild Koll2035, som är Västra Götalandsregionens vision för hur man ska utveckla kollektivtrafiken i Göteborgsområdet.

Förbindelsen ska utgöras av en spårvägstunnel från Linnéplatsen via Stigbergstorget och ut till Hisingen. På sikt ska spårvägstunneln länka samman Brunnsbo – där Hisingens nya tågstation ska ligga – och Linnéplatsen.

Klar först 2039 enligt prognoserna – för mycket komplexitet i processerna

Ursprungliga planen var att förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen skulle stå färdig 2035. Men efter en fördjupad analys av de olika momenten i projektet har nu tidsplanen förskjutits – med fyra år.

— När vi nu tittat närmare på omfattningen och komplexiteten i planerings-, tillstånds- och byggprocesserna landar vi på 2039 som det troligaste slutåret för projektet, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på trafikkontoret, i ett pressmeddelande.

I nuläget görs genomförandestudier för Lindholmsförbindelsen, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. I nästa steg, ska man ta fram en järnvägsplan och olika detaljplaner längs spårvagnstunnelns sträckning. Efter att de två första etapperna är klara, kommer man att invänta en längre tillståndsprocess.

Så här är det tänkt att den nya tunnelförbindelsen ska gå. Foto: Göteborgs stad Trafikkontoret.

Väntas ta sju år – ”Är central för omställningen till ett mer hållbart resande”

Skillnaden mellan den ursprungliga tidsplanen och den som nu presenteras är att trafikkontoret har tagit i beaktande eventuella överklaganden av järnvägsplanen, detaljplanerna samt miljötillståndet. Byggstarten kan därför dröja till 2032 och byggnationen väntas ta sju år:

— Det handlar framför allt om att bygget av sänktunneln beräknas ta något längre tid då ytterligare tidskritiska riskmoment har identifierats och inkluderats i analyserna, säger Ma-Lou Wihlborg.

Tanken med Lindsholmförbindelsen är att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg:

— Lindholmsförbindelsen kommer att utgöra ryggraden i framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet, med smidigare och snabbare resor. Den är också central för omställningen till ett mer hållbart resande. Just nu visar vår prognos på en trafiköppning 2039, men vi ska göra vårt yttersta för att Lindholmsförbindelsen ska stå färdig så tidigt som möjligt, säger Ma-Lou Wihlborg.

Älvförbindelsen bestämdes som alternativ när kostnaderna för den planerade linbanan skenade iväg och planerna skrotades.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: