Här satsas miljoner på cykelpendlingen på Hisingen – och övriga Göteborg

Trafikverket ger Göteborgs stad 32 miljoner för att bygga ut cykelpendlingsstråken i Göteborg. På Hisingen innebär det en utbyggnad av cykelbanorna i Aröds Industriområde.
— Det är ett fantastiskt tillskott som kommer att komma göteborgarna till gagn, säger Jenny Adler, avdelningschef Samhälle på Trafikkontoret.

Projektet ska utveckla pendlingscykelstråken i Göteborg, som är den kommun får mest ekonomiskt stöd i landet när regeringens stadsmiljöavtal tillfälligt förstärks, skriver staden i ett pressmeddelande.

Stadsmiljöavtalen ger landets kommuner möjlighet att söka ekonomiskt stöd till projekt som kan göra städerna mer hållbara. Göteborgs Stad har lämnat in ansökan för sex olika åtgärder och samtliga har nu beviljats av Trafikverket.

Halva kostnaden för åtgärderna som planeras, framför allt utbyggnad av cykelpendlingsstråk, kommer från det statliga stödet på 32 miljoner kronor.

— I takt med att vi bygger nya hus blir staden tätare och avstånden minskar mellan bostäder och arbetsplatser. Tillsammans med intresset för elcykling skapar det goda förutsättningar för cykelpendling, säger Jenny Adler, avdelningschef Samhälle på Trafikkontoret i pressmeddelandet.

Göteborg får mest av alla

Göteborgs Stad är den kommun i landet som får störst andel av det beviljade stödet på 205 miljoner kronor. Åtgärderna som nu får ekonomiskt stöd ska skapa trafiksäkra och sammanhängande pendlingsstråk – bland annat genom att tydligt separera cyklister och gångtrafikanter.

— Vår förhoppning att fler göteborgare ska vilja cykla och att de som redan cyklar ska uppleva att kvalitén på cykelstråken har blivit bättre, säger Jenny Adler till Göteborgs stads hemsida.

De sex stråk som ska byggas om runt Göteborg är:

  1. Aröds industriväg (lokalt cykelnät)
  2. Gamlestadsvägen, Lars Kaggsgatan – Agnesbergsvägen (pendlingscykelbana)
  3. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan (pendlingscykelbana)
  4. Torpavallsgatan Kaggeledsgatan-Billerudsgatan (pendlingscykelbana)
  5. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen (Cykelbana – övergripande cykelvägnät inkl. gångbana)
  6. Mölndalsvägen (pendelcykelstråk)

Åtgärderna ska genomföras under perioden 2021–2022.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: