Nu börjar jätteutbyggnaden av elnätet till Hisingen – ska investera en miljard på tio år

Göteborg Energi. Foto: Emelie Asplund

Volvos nya batterifabrik är en av de satsningar som kräver förstärkningar av elnätet i Göteborg. Därför inleds nu en av de största satsningarna någonsin på Göteborgs elnät.
— Vi är glada och stolta över att nu kunna inleda vårt arbete med elnätsförstärkningarna som är så viktiga för hela regionens utveckling, säger Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi.

Elbehovet i Västra Götalands län väntas fördubblas fram till 2030. På Hisingen handlar det om Nothvolt och Volvos batterifabrik i Torslanda, området runt Backaplan och bostäder i Kärra och Säve.

— Det här är en unik satsning för oss. Totalt handlar det om ett investeringsprojekt på nästan en miljard kronor. Och det behövs. Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag. Detta motsvarar ungefär ett nytt Malmö, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB.

Och nu inleder Göteborg Energi arbetet med att förstärka elnätet i Göteborg – en del som är ”avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige”, skriver Göteborg Energi i ett pressmeddelande.

Stort samarbete mellan näringsliv och samhällsaktörer

Satsningen är en av deras största satsningar någonsin och innebär byggandet av den första av totalt två 130 kV-stationer i Göteborgs lokalnät.

”För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå”, skriver Göteborg Energi. Det här är också fokus på samarbetet ACCEL – Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland – där flera samhällsaktörer arbetar tillsammans med näringslivet.

— För att nå energi- och klimatmålen behöver vi alla dra åt samma håll. Vi ser att det är stora investeringar på gång och för att de ska realiseras krävs att tillgången på el och överföringskapacitet matchar behoven, har Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland, tidigare sagt i ett pressmeddelande.

”Stena Line ska driva färjor som går på el och att ladda de färjorna tar lika mycket el som hela Partilles kommun”

På Hisingen handlar det bland annat om elektrifieringen av transporter och kollektivtrafik. Till Göteborgs hamn ankommer hundratals lastbilar som behöver laddas samt lastfartyg och Stena Line-färjor som behöver el för sin verksamhet.

— Det är extremt stora effekter på att driva en båt. Stena Line ska driva färjor som går på el och att ladda de färjorna tar lika mycket el som hela Partilles kommun. Hamnens elektrifiering är lika stor som hela Partilles kommun, har Lars Edström, vd för Göteborg Energi elnät (GENAB) och affärschef el- och gasnät, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Sedan handlar många av projekten på Hisingen om privatkunderna – att bygga mer elnätverk och förstärka det som redan finns.

— Elektrifieringen sker på många ställen, men framförallt på Hisingen. Det är i Backa industriområde och villabebyggelser i Kärra, Säve och Rödbo exempelvis. Hela delarna kring Backaplan kommer att förändras och utvecklas de närmaste åren och då behövs el för att möta det behovet, har Lars Edström, tidigare sagt till Hela Hisingen.

I projektet kommer elnätet att förstärkas med nya ledningar. I nuläget är det problem med framkomlighet och tillståndsprocesser som drar ut på tiden, vilket gör att det tar för lång tid att få nya ledningar.

— Vi är glada och stolta över att nu kunna inleda vårt arbete med elnätsförstärkningarna som är så viktiga för hela regionens utveckling. Ett starkt regionalt samarbete mellan branschaktörer, näringsliv, myndigheter, kunder och politik är avgörande om vi ska lyckas med omställningen och kommande etapper i utbyggnaden, säger Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi.

I samarbetet kring ACCEL ingår Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Första spadtaget togs 01 mars.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: