Därför stängde Pressbyrån den populära butiken på Hisingen

Pressbyrån vid Lindholmsallén har bommat igen.
— Vi öppnar gärna en ny butik på samma läge. I dagsläget finns inte möjligheten, men vi ser väldigt positivt på det i framtiden, säger Malin Dahlqvist, regionchef på Reitan Convenience som äger Pressbyrån.

Om ett par år ska Hisingens nya spårvagnslinje gå genom Lindholmen. Därför har de första förberedande arbetena påbörjats, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Bland annat har man flyttat ett 30-tal träd längs med Lindholmsallén.

”Genom att fler och fler människor kommer att ha Lindholmsallén som sin livsmiljö på olika vis så är det angeläget att se på hur det är möjligt att sörja för att Lindholmsallén i framtiden kan erbjuda såväl boende som besökare och dagbefolkning en mer vistelsevänlig och omsorgsfull miljö med omsorg om människan”, skriver Stadsbyggnadskontoret i gestaltningsprogrammet.

Kartan visar sträckan för den nya spårvägen i Frihamnen – Lindholmen med pågående och laga kraftvunna detaljplaner samt tillkommande kopplingar och förbindelser. Foto: Gestaltningsprogram Spårväg Frihamnen – Lindholmen.

Vill öppna ny butik – men avvaktar trafiksituationen

Ett annat steg i utvecklingen mot spårvägen är att Pressbyrån som legat precis bredvid hållplatsen ”Lindholmen” nu har bommat igen.

— Det är på grund av spårvägen, säger Malin Dahlqvist, regionchef på Reitan Convenience som äger Pressbyrån. 

I nuläget finns en annan Pressbyrå i bottenvåningen på Lindholmen Science Park, men Malin Dahlqvist ser möjligheter för att öppna nya butiker i området.

— Vi öppnar gärna en ny butik på samma läge. I dagsläget finns inte möjligheten, men vi ser väldigt positivt på det i framtiden. Vi finns gärna där som service för resenärer.

Butiken vid hållplatsen Lindholmen är nu igenbommad. Foto: Hela Hisingen.

30 000 människor förväntas jobba här eller befinna sig här dagligen – kollektivtrafiken ska möta behovet

Göteborgs stad har tidigare konstaterat att Lindholmen har både bostäder, kontor, skolor och universitet samtidigt som det pågår många byggen i området. Ett av de är Karlatornet, med den omkringliggande Karlastaden – där ytterligare verksamheter är på gång.

Samtidigt har siffror för Lindholmen pekat mot att 30 000 människor kommer att befinna sig här eller jobba under en dag om ett par år. Därför behöver kollektivtrafiken anpassa sig efter de nya förutsättningarna, konstaterar Göteborgs stad – och spårvägen är ett led i det.

Den nya spårvagnslinjen ska gå från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen. Byggandet börjar i sommar och beräknas vara klar 2025.

Visionsbild på framtidens hållplats med nya väderskydd i Lindholmen. Foto: Gottlieb Paludan Architects.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: