Nytt trafikkaos när E6 och Tingstadstunneln stängs helt – ”Kommer att innebära köer och långa restider”

E6 kommer att stängas av helt på grund av ett gjutningsarbete av en ny järnvägsbro. Därför kommer även Tingstadstunneln att stängas.
— Därför är det bra om du som kan reser på andra sätt än med bil den här helgen. Annars bör du välja andra vägar och starta din resa i god tid, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Bygget av en järnvägsbro över E6 pågår just nu vid Olskroken. Och nu ska gjutningsarbetet påbörjas av bron, som ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Därför stängs E6, inklusive Tingstadstunneln, helt av för trafik under helgen den 26-28 maj – något som kommer att innebära köer och långa restider.

— Det kommer bli ansträngt i trafiken under helgen. Det gäller särskilt på E6 mellan Kallebäcksmotet och Olskroksmotet och vid Munkebäcksmotet på E20. Därför är det bra om du som kan reser på andra sätt än med bil den här helgen. Annars bör du välja andra vägar och starta din resa i god tid, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg, i ett pressmeddelande.

Illustration: Trafik Göteborg.

Så undviker du de värsta köerna – ”Stor risk för köer på E20”

Från fredag 26 maj klockan 22 till söndag 28 maj klockan 11.30 kommer ingen trafik att kunna passera på sträckan. Norrgående och södergående trafik kommer i stället att ledas om till Söderleden/Västerleden och Lundbyleden via Älvsborgsbron.

– Det är så du kommer smidigast fram. Att köra runt staden kan visserligen innebära en längre resväg men du undviker de värsta köerna, säger Robin Holmér och fortsätter:

— Om du ska till de centrala delarna av staden är ett tips att åka kollektivt eller att parkera en bit utanför staden och åka kollektivt den sista biten.

Undantaget gäller för de som åker från de centrala delarna av Göteborg och ska norrut mot E6. De hänvisas till Marieholmstunneln via Torpamotet längs E20.

”Tänk på att du endast ska köra via Torpamotet om du måste då det är trångt och stor risk för köer på E20”, skriver Trafik Göteborg.

Illustration: Trafik Göteborg.

Ytterligare avstängningar när renoveringen av Tingstadstunneln fortsätter

Framöver är fler avstängningar att vänta. Tidigare i vår var det planerat att stänga av Tingstadstunneln helt under en helg på grund av rörbyten. Men det arbetet försenades och man meddelade att avstängningen skjutits fram.

”Orsaken är att arbeten med installationer har tagit längre tid än planerat och blivit försenade. För trafiksäkerheten kan processen inte skyndas på utan alla tester måste utföras noggrant och systematiskt. Då installationerna utförs sist så blir resultatet att rörbytet måste skjutas fram”, skrev Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelades att hela renoveringen troligtvis kommer försenas.

”Trafikverket håller på att se över när det är möjligt att utföra omläggningen. Man ser också över tidplanen för hela renoveringen och det går inte att utesluta att arbetet försenas”, skriver Trafik Göteborg.

Här byggs den nya järnvägsbron. Foto: Trafik Göteborg.

125 000 fordon påverkas per dygn av den omfattande renoveringen

Det omfattande renoveringsprojektet av Tingstadstunneln har pågått sedan april 2022. Då har ett tunnelrör varit stängt och E6-trafiken har gått dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Sammanlagt påverkas ungefär 125 000 fordon per dygn av arbetet – som syftar till att byta merparten av de tekniska installationerna och göra flertalet åtgärder för att minska sårbarheten och miljöpåverkan, samt öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: