Övergavs för 54 år sedan – nu ska det rustas upp för 5 miljoner: ”Rasrisk”

Färjenäs i Eriksberg. FOTO: GÖTEBORGS STAD / SWEDISHDRONEGUY

Här har båtar och skepp lagt till i över 500 år – tills 1967 när färjeläget i Färjenäs övergavs. I dag är det helt förfallet och avstängt på grund av rasrisk. Men nu ska det rustas upp så att båtar åter ska kunna lägga till vid det ursprungliga Göteborg och Färjenäsparken – som är under ombyggnad.

Historiskt är färjeläget en viktig del av Göteborgs stads historia då det är del av den ”Kungsväg” som kopplade samman Färjenäs eller Färjestaden med Älvsborg på andra sidan älven. Det har funnits färjeförbindelser på den här platsen så långt tillbaka som över 500 år sedan, före dagens Göteborg ens hade grundats. Här låg som bekant även det ursprungliga Göteborg, som brändes ner till grunden av danskarna.

Nu ska det alltså rustas upp, enligt beslut i fastighetsnämnden.

— Färjeläget är tänkt att förstärka Färjenäsparken som mötesplats. Ett fungerande färjeläge kan ge fler människor en snabbare åtkomst till grönområden när staden växer och nya bostadsområden på ömsom sidor älven byggs, säger projektledare Stefan Pettersson, fastighetskontoret Göteborgs Stad till Göteborgs stads hemsida.

Ombyggnaden av Färjenäsparken i Eriksberg, till en stadspark för evenemang och rekreation, pågår med syfte att göra parken i sydvästra Lundby till en mötesplats ”för alla åldrar, med lekområden, motionsområde, grönområdet, samvaroytor och evenemangsytor för upp till 25 000 personer”.

LÄS MER: Framtidens superpark på Hisingen ska klara evenemang med 25 000 personer

— Färjeläget kan ses som en förlängning av parkområdet. Läget kan utgöra ett komplement till Färjenäsparken genom att transportera besökare till och från parken vid publika sammanhang och även tjäna som rekreationsplats. För göteborgarna och turistnäringen kan en komplett park göra Göteborg som stad mer attraktiv, säger Stefan Pettersson.

Det förfallna färjeläget vid Färjenäs i Eriksberg. Foto: @swedishdroneguy

Västtrafik har inga planer på att stanna färjor här – än…

Bygget av den stora gräsytan mot älven ska stå klar i slutet av 2021 och efter det utvecklas strandpromenaden hela vägen fram till färjeläget i väster. Tidplanen för etapp två är ännu inte fastställd och det brådskar inte eftersom Västtrafik inte har några planer på att trafikera kajen i fråga, men håller dock på med ett utredningsarbete där man ser över eventuella nya hållplatslägen längsmed älven, berättar Göteborgs stad.

— Kajen ska byggas så att det är möjligt att byta ut den yttre delen mot en flytbrygga om behov av regelbunden turtrafik uppstår i framtiden, utan att hela kajen behöver byggas om på nytt, berättar Stefan Pettersson.

Kostnaden att rusta upp Färjenäs färjeläge är beräknad till cirka fem miljoner kronor i detta skede. Färjeläget togs ur bruk 1967, efter att Älvsborgsbron invigts i november 1966.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: