Omvandlingen av Backa: Här byggs hyresrätter och innergård – ovanför parkeringen

Omvandlingen av Selma Stad och områdena i närheten i Backa fortsätter. Nu börjar byggandet av 42 hyresrätter med innergård – ovanför parkeringsgarage. Byggandet är en del av den nya stadsdelen som ska få 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur och ett parkstråk.

Området kring Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg genomgår just nu den största förändringen sedan 1971. Tanken är att Göteborgs stad tillsammans med ett antal aktörer ska anlägga 1 700 nya bostäder samt ett parkstråk och handelshus. Det ska vara en del av projektet Selma stad som en ”Välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid” skriver Göteborgs stad på sin hemsida.

Så här ska bostäderna se ut – som ligger ovanför P-husen som ny börjar byggas i centrala Backa. Foto: STADSBYGGNADSKONTORET

LÄS MER: Nu börjar bygget av hyresrätter – ovanpå fem våningar av P-hus

Nu påbörjas byggandet av det som kallas för kvarter nio mellan Markurellgatan och Litteraturgatan. Sedan tidigare har man påbörjat pålningen i två av de elva planerade kvarteren, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare.

Rivit parkeringsgaraget – bygger innergård och bostäder ovanpå

I kvarter nio kommer det bli ett parkeringsdäck med 42 hyresrätter ovanpå. Det garage som tidigare låg på platsen har tömts, rivits och man har nu påbörjat pålningen, som pågår i ungefär fyra veckor mellan klockan 07-17 under vardagar. Bakom hyresrätterna står entreprenören Tuve Bygg, Framtiden Byggutveckling och Poseidon.

Översiktsbild kvarter 1-11 längs Litteraturgatan i Selma stad. Foto: Göteborgs stad.

LÄS MER: Här ska parkeringsplatser förvandlas till Hisingens nya park: “Ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten”

I de elva planerade kvarteren kommer det bli 750 bostäder längs Litteraturgatan. I kvarter 5 och 9 byggs två p-däck med totalt 62 hyresrätter. Lägenheterna kommer hyras ut via Boplats och förvaltas av Poseidon. I kvarter 11, som ligger närmast Selma Lagerlöfs Torg, byggs 60 bostadsrätter. Inflyttningen är planerad till sommaren 2023.

Visionsbild över Litteraturgatan. Foto: Göteborgs stad.

Levande stadsdel med caféer och restauranger

Målet för Selma stad och Litteraturgatan är att det ska bli en ”trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet” skriver Göteborgs stad på sin hemsida. Det ska nås genom byggandet av fler bostäder, men även av livsmedelsaffärer och kontor samt butiker, caféer och restauranger längs torgstråket.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: