”Prostitution, våldsbrott och knark” påstås pågå på toaletter – nu införs avgifter

Sedan 2019 pågår ett pilotprojekt på Backaplan, för att se om skadegörelsen minskade när toaletten blev avgiftsbelagd. Foto: HELAHISINGEN.SE.

Narkotikaanvändning, våldsbrott och prostitution” har varit problem på offentliga toaletter runtom i Göteborg, enligt kommunen. Därför införs nu en avgift på samtliga inrättningar. Testprojektet på Hjalmar Brantingsplatsen vid Backaplan har fallit väl ut.
— Vi har sett att problemen har minskat, säger Tomas Herdesköld, teknisk förvaltare på Park- och naturförvaltningen.

Sedan november 2019 har två pilotprojekt utförts i Göteborg stad: På Hjalmar Brantingsplatsen vid Backaplan på Hisingen och vid Drottningtorget i centrala Göteborg. Där har de offentliga toaletterna varit avgiftsbelagda – som ett försök att minska olaglig verksamhet inne på toaletterna.

”Toalettbyggnaderna har varit hårt ansatta av skadegörelse och olaglig verksamhet. Toaletterna har ockuperats under längre perioder för bland annat narkotikaanvändning, våldsbrott, prostitution och övernattning”, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Besöken minskade med 7 000 på Backaplan

Eftersom projektet fallit väl ut har nu Göteborg stad beslutat att införa avgifter på samtliga offentliga toaletter.

— Vi har sett problem på toaletterna som inte är avgiftsbelagda. Problem med tillgänglighet, trygghet och skadegörelse, säger Tomas Herdesköld, teknisk förvaltare på Park- och naturförvaltningen.

Han har sammanställt en rapport om besöken på toaletterna i de båda pilotprojekten. På Backaplan minskade besöken från 8 000 till 1 000.

— Det följer samma procentuella skillnad mellan antalet obetalda och betalda som på Drottningtorget. Där hade vi 18 000 besök under maj månad 2019. Efter betalsystemet hade vi 3 000. Då är det kvalitativa besök.

Vad innebär det?
— Toaletterna är inte lika belastade. Förr så sov folk över på toaletten eller vistades där under längre tid, något som gjorde att de inte blev tillgängliga för allmänheten.

”Vi har fått stänga toaletterna med jämna mellanrum”, säger Tomas Herdesköld om varför de nu blir avgiftsbelagda. Foto: HELAHISINGEN.SE.

Grov skadegörelse – fick ofta stängas av

Enligt kommunen förekom det också krosskador på inredningen samt sanitär nedskräpning som ofta ledde till stopp i rören. Tomas Herdesköld menar att de därför ständigt fick stänga ner toaletterna – och dess ursprungliga syfte försvann:

— Skadegörelse eller annat som hindrade tillgängligheten. Vi har fått stänga toaletterna med jämna mellanrum, säger han.

Vad ska pengarna användas till?
— Det täcker en del av kostnaderna för installeringen och används i vår budget för att sköta driften av toaletten.

Betalningen, med fem kronor, infördes under vecka 44 och kommer att inrättas på alla toaletter innan årsskiftet. Betalningen görs i kortautomater som är installerade utanför toaletterna.

Avgiften blir fem kronor och går endast att betala med kort. Foto: HELHISINGEN.SE.

Avgifterna kommer att införas på följande toalettbyggnader

 • Avenyn/Bältesspännarparken
 • Azaleadalen
 • Burgårdsplatsen 
 • Heden 
 • Kungsportsplatsen 
 • Linnéplatsen 
 • Skanstorget 
 • Slottsskogen – Björngårdsvillan 
 • Slottsskogen – Plikta 
 • Vasaplatsen 
 • Västra Hamngatan 
 • Älvsborgsdamm, Mariagatan

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: