Så hanteras 100 000-tals kubikmeter muddermassor från Hisingsbron och Marieholmstunneln

Muddringen av hamnens botten vid Hisingsbron, Marieholmstunneln och Göteborgs hamns utbyggnad vid Arendal producerar enorma mängder – både ren och förorenad – lera. Så här hanteras massorna som tas upp vid de stora byggprojekten i Göteborg.
— Vi har jobbat dygnet runt med det, säger Martin Andersson, avdelningschef på Ragn-Sells i Göteborg.

Via Ragn-Sells anläggning i Marieholm hanteras de stora mängderna av muddermassor från byggprojekten som både pågår och avslutats i Göteborgs hamn. I år har man tagit hand om mycket stora volymer i samband med muddringen i Göteborgs hamn och vid nya Hisingsbron.

— Massor som ligger i sjön kan vara förorenade. Det vi gör är vi får deponera de värsta massorna. Det som är unikt är att vi får ta i land massorna. Pråmen går upp till oss, så lossar vi det och så går det vidare från oss med lastbil. Sen går det upp till vår stora behandlingsavdelning i Vänersborg, säger Martin Andersson till HelaHisingen.se.

Vad gör ni av leran när ni tagit upp den på land?
— Det man oftast gör är att man stabiliserar det med kalk så att den blir hård. Samma metod används för att stabilisera leran längs med sidorna av Göta Älv, säger Martin Andersson, avdelningschef på Ragn-Sells.

LÄS MER: Göteborgs hamns nya miljardsatsning: 220 000 m2 terminal med 460 meter ny kaj

Sedan beror det på föroreningsgraden på leran hur den hanteras. En del dumpas ute vid Vinga i Göteborgs skärgård, där det finns en muddermassdeponering – men då måste det vara ren lera.
— Damen är ett exempel på där det varit avfall som varit förorenat, säger Martin Andersson om Götaverkens gamla varvsområde. 
— Men det vi tagit vid Hisingsbron har varit i första hand ytliga skikt går det mycket till oss går det dubbelt så mycket till Vinga, säger han.

Unik anläggning för Göteborg

Ragn-Sells anläggning Marieholm i Göteborg är unik i sitt slag. Här hanteras avfall via både järnväg och hamn i egen regi. Det är också en logistikanläggning som tar emot stora flöden från centrala Göteborg för omlastning.

— När det gäller muddermassor är vi den enda hamnen i Göteborg som kan ta emot muddermassor över huvud taget, det är bara vi som kan och har tillstånd att ta iland dem.

Totalt handlar det om flera 100 000 kubikmeter med muddermassor som måste hanteras från botten av Göta Älv och Göteborgs hamn i samband med de stora byggprojekten.

— De delar som sedan visar sig vara förorenade hamnar i deponi på hög på land och kan skyddas med exempelvis gummiduk och andra metoder. Lite beroende på hur muddermassorna är förorenade så hanterar vi det olika, säger Martin Andersson.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

TIPSA OSS! Vill du att HelaHisingen.se ska uppmärksamma hur ni jobbar på ert företag? Har du ett tips på vad vi borde skriva om? Hör av dig till tips@helahisingen.se så hjälper du oss bevaka Hisingen på bästa vis!

LÄS MER: