Nya förslaget för Frihamnen: Bygg fler bostadsrätter (och gör det här)

I Frihamnen föreslår Fastighetskontoret att slopa 50/50-fördelningen mellan bostads- och hyresrätter i området som ska byggas. I stället tycker Göteborgs stads utredare att man ska tippa över förhållandet till 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter.

Orsaken: Mark för bostadsrätter har ett högre marknadsvärde.

I den tidigare planeringen har det alltså funnits en 50/50-procentig fördelning, bland annat för att ur ett socialt perspektiv få en så blandad stad som möjligt – men i takt med att den nuvarande politiska ledningens krav tillkommit, om att utbyggnaden av Älvstaden ska ske med plus/minus noll-affärer, så har stadens egna utredare tänkt om.

Så här formulerar Fastighetskontoret sin syn på saken i sitt tjänsteutlåtande:

”I förhållande till uppdraget om att nå en ekonomi i balans i Älvstaden bedömer fastighetskontoret att andra målsättningar om till exempel blandade upplåtelseformer i nyproduktion blir en fråga om finansiering av de åtaganden som planeringen medför.

Principiellt handlar frågan om att stadens marktillgångar säljs till ett lägre pris, eftersom byggrättsvärden för hyresrätter är lägre än för bostadsrätter, för att finansiera en blandning av upplåtelseformer. Upplåtelseform påverkar marknadsvärdet på stadens mark och får därför konsekvenser för exploateringsekonomin.

Som uppdraget är formulerat kan därför målsättningar om blandade upplåtelseformer och målsättningar ur ett socialt perspektiv komma att få negativa konsekvenser för stadens exploateringsekonomi. På motsvarande sätt kan målsättningar om en exploateringsekonomi i balans försvåra måluppfyllser om en blandning av upplåtelseformer och ett socialt blandat boende.”

Fastighetskontoret om bostadsbyggandet i Frihamnen

Här ska man börja bygga i Frihamnen – enligt förslaget

Vidare anser fastighetskontoret att exploateringen i nuläget ska begränsas till områdets inre delar, det vill säga en ”central” del av området belägen närmast den spårvägssträcka som leder till nya Hisingsbron, som står klar till nästa år.

Detaljplan 1 är först ut i Frihamnen, markerat i lila.

Förslaget från Fastighetskontoret är alltså att koncentrera bostadsbyggandet och expansionen till en central ”korridor” mellan nya Hisingsbron (som kommer gå rakt igenom det nya bostadsområdet) och Backaplan.

Tidigare har flertalet långt gångna planer för Frihamnen inkluderat byggande ända ut på ”Bananpiren” och omkring Kvillehamnen, något som nu kan komma att ske längre framöver, om det blir av.

Älvstaden. Till dessa områden ska Göteborgs centrum växa framöver.

Händer redan mycket i Frihamnen

Tidigare i höst har vi berättat om hur Göteborgs stad svängt och nu skall bygga det utökade badet vid Pöl harbour/Allmänna badet, som ligger inom området för detaljplan 1 enligt Trafikkontorets karta här ovan.

Dessutom säljer Älvstranden utveckling ett kontorshus i området, som man hoppas skall bli en modern arbetsplats för något eller några större företag framöver.

Fastigheten är på närmare 10 000 kvadratmeter och heter Magasin 113 i Frihamnen är granne med Kajskjul 107 och Allmänna badet/”Pöl harbour”. Nu ska byggnaden säljas – om rätt köpare dyker upp:
— Vi bedömer att Magasin 113 är attraktivt utifrån att det är en unik byggnad på en unik plats, sa Cecilia Andersson, chef för fastighetsutveckling hos Älvstranden Utveckling till HelaHisingen.se då.

Bland de första projekt i utbyggnaden av nya Frihamnen är Smyrnakyrkans nya superkyrka som ska byggas i området, där väntas byggstart dra i gång inom kort.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Älvstadens Frihamnen

Mark: Cirka 100 procent kommunalt markägande.
Bruttoarea: 1 kvadratkilometer
Tillkommande exploatering: 1 500 000 m2 BTA
DP 1: Cirka 300 000 m2 bruttoarea
DP 2: Cirka 330 000 m2 bruttoarea
Bostäder i dag: Få.
Tillkommande bostäder: Cirka 10 000.
Arbetsplatser i dag: Cirka 400.
Tillkommande arbetsplatser: 17 000

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER: